Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Kuehn"

Realizacja eksperymentalnego systemu telewizji swobodnego punktu widzenia z łukowym ustawieniem kamer


  Telewizja swobodnego punktu widzenia (Free Viewpoint Television - FTV) jest w ostatnim czasie tematem intensywnych prac prowadzonych na całym świecie [5]. Możliwości przez nią oferowane sprawiają, że interesują się nią największe firmy związane z usługami telewizyjnymi. Pomimo że nie ma jeszcze w pełni gotowego i komercyjnie dostępnego systemu FTV, wiele zespołów badawczych tworzy własne systemy eksperymentalne. Również zespół z Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej (KTMiM) od lat pracuje nad systemami FTV. Składają się one zazwyczaj z kilku lub kilkunastu kamer rozmieszczonych wokół pewnej sceny (rys. 1) - boiska, placu, ringu itp. Widz może swobodnie zmieniać swój punkt obserwacji sceny i nie jest ograniczony tylko do widoków, które zarejestrowały rzeczywiste kamery. Aby osiągnąć efekt swobodnego przemieszczania się po scenie, w systemach takich stosuje się proces syntezy wielu widoków pośrednich. Widoki te tworzy się z pewnego modelu przestrzennego obserwowanej sceny, który jest estymowany na podstawie zarejestrowanych obrazów. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU W skład systemu telewizji swobodnego punktu widzenia zaprojektowanego przez zespół z KTMiM wchodzi dziesięć wolno stojących stanowisk kamerowych. Każde z nich zawiera wysokiej klasy kamerę i oprzyrządowanie pomocnicze, umieszczone we wspólnej, specjalnie zaprojektowanej dla potrzeb systemu, klatce kamerowej (rys. 2). Stanowisko kamerowe Do stworzenia systemu użyto dziesięciu kamer tego samego modelu - Canon XH G1. Ponadto wszystkie kamery pochodzą z tej samej serii produkcyjnej, aby zapewnić powtarzalność parametrów kamer. Pomimo tego, charakterystyka optyczna poszczególnych urządzeń jest nieco różna. Różnice te są kom-pensowane w wyniku zastosowania przetwarzania wstępnego opisanego dalej. W celu zapewnienia mobilności systemu, wszystkie połączenia kablowe w systemie zostały wyeliminowane i zastąpione komunikacją bezprzewodową.[...]

Telewizja swobodnego punktu widzenia - nowa usługa czy futurystyczna wizja?


  TELEWIZJA SWOBODNEGO PUNKTU WIDZENIA Systemy telewizji swobodnego punktu widzenia (Free- Viewpoint Television - FTV) umożliwiają pokazywanie sceny z punktów widzenia i z kierunków widzenia płynnie zmienianych przez widza podczas oglądania programu [1-3]. Widz samodzielnie wybiera punkt widzenia i w każdym kolejnym wybranym punkcie ogląda wirtualny widok wyliczony z odpowiedniej reprezentacji dynamicznej sceny. Ta reprezentacja jest przedtem wyznaczona z obrazów uzyskanych z pewnej liczby kamer rozmieszczonych wokół sceny (rys. 1). Należy jednak podkreślić, że w wyborze kolejnych punktów patrzenia na scenę widz nie jest ograniczony do widoków z rzeczywistych kamer, ale zazwyczaj ogląda widoki wirtualne (rys. 2), uzyskane w procesie syntezy. Syntezy wirtualnych widoków dokonuje się na podstawie wspomnianej odpowiedniej reprezentacji sceny, którą można nazwać obrazem swobodnego punktu widzenia. W badanych obecnie systemach najczęściej wykorzystuje się reprezentację w formacie "obraz wielowidokowy plus głębia" (Multiview plus Depth - MVD), składającą się z pewnej liczby widoków oraz map głębi, czyli tablic przedstawiających odległości poszczególnych punktów obrazu od kamery. Telewizja swobodnego punktu widzenia może być stosowana do transmisji zawodów sportowych, na przykład zapasów, judo, walk sumo lub bokserskich. Podczas transmisji będzie ona dawała każdemu miłośnikowi tych sportów możliwość obejrzenia poszczególnych akcji z takiego kierunku, który go najbardziej interesuje. Podobne zastosowania można przewidywać na przykład dla konkursów tanecznych, sztuk teatralnych czy rejestrowanych za pomocą kamer przedstawień dziecięcych, oglądanych przez poszczególne rodziny najchętniej z kierunku, z którego aktualnie najlepiej widać dziecko z tej rodziny. Potencjalne zastosowania obejmują także różne instrukcje i materiały szkoleniowe, a nawet filmy fabularne i dokumentalne. Obecnie trwają badania, mające na celu opracowanie systemó[...]

 Strona 1