Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Lech GRODZKI"

Constant-current driving of the LEDs' group

Czytaj za darmo! »

Some LED applications need parallel driving of the groups of diodes. The article presents few selected chips designed to constant-current LED driving. The paper contains the description of main properties of those integrated circuits and some results of realised research works on their application features. Because the presented devices have SPI interface, they can be controlled by supervising microcontroller. The paper also contains the proposal of automotive application, as the component of modern vehicle electrical system. Streszczenie. Artykuł prezentuje kilka wybranych układów scalonych przeznaczonych do stałoprądowego sterowania diodami LED. Obok prezentacji cech użytkowych tych układów, zawarto także wybrane wyniki badań aplikacyjnych, związanych z wykorzystaniem interfejsu SPI do ich sterowania przez mikrokontroler. Artykuł zawiera również propozycję aplikacji układów tego typu w nowoczesnej instalacji elektrycznej samochodu. Ciągło-prądowe sterowanie grupowe diodami LED Keywords: constant-current LED driving, LED group working, microcontrollers Słowa kluczowe: stałoprądowe sterowanie LED, praca grupowa diod LED, mikrokontrolery Group driving of LED diodes Some LED applications are based on simultaneous control of few or more devices. For example, they are used for back-lighting other devices (like LCD displays, illuminating advertising panels, etc.) or they perform information functions directly, like traffic lights, road signs, information panels, etc. In simplest case, LED driving circuits in those applications have to switch on and off the whole groups of LED devices. More advanced applications need also the possibility of dimming the lighting sources. That last feature allows to automatic control of emitting light flux, according to external conditions, like external illumination or the time of a day. If group driving demands only simple switch on-off features, without any brightness control, the driving circuits can b[...]

Constant-current driving of the RGB LED

Czytaj za darmo! »

LED RGB driving circuit should allow to stabilise the chosen colour of light according to the changing working conditions. Usually it is done by the PWM control of the monochrome diode components. Some new integrated circuits widen the methods of LED control. Those ICs, working under processor control, realise the constant-current supplying of LED diodes. The paper contains the description of main properties of such integrated circuits and some results of realised research works on their application features. Streszczenie. Układy sterujące diodami LED RGB powinny umożliwiać stabilizowanie barwy emitowanego światła przy zmieniających się warunkach zewnętrznych. Zwykle wykorzystuje się do tego sygnały PWM. Nowoczesne układy scalone umożliwiają zastosowanie także sterowania stałoprądowego. Artykuł zawiera prezentację wybranych układów tego typu, ich cech użytkowych i właściwości aplikacyjnych. Ciągło-prądowe sterowanie diodą LED RGB Keywords: constant-current LED RGB driving, LED group working, microcontrollers Słowa kluczowe: stałoprądowe sterowanie diod LED RGB, praca grupowa diod LED, mikrokontrolery LED RGB driving The main aims of LED RGB driving circuit are the controlling the value of luminance flux and its colour. They are two basic features of LED RGB diode, as a light source illuminating architectural elements, art objects, etc. To achieve the changes of these parameters, the monochromatic components of RGB diode should be controlled. The main electrical factors deciding about the work of RGB diode are forward currents flowing by component diodes. By controlling of these currents we can:  change the ratios between monochromatic luminance fluxes ΦR, ΦG, ΦB to change the colour of resultant flux;  change total luminous flux by simultaneous changes forward currents IFR, IFG and IFB in component diodes;  correct the influences on brightness and luminance colour such environment factors as a[...]

Wybrane aspekty impulsowego i stałoprądowego sterowania diodami LED

Czytaj za darmo! »

Liczba zastosowań diod LED w technice świetlnej stale rośnie. Coraz częściej użytkownikowi zależy na funkcji regulacji strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED. Wymusza to stosowanie odpowiednich układów sterowania. Artykuł porównuje wybrane cechy dwóch metod: popularnej modulacji PWM oraz sterowania stałoprądowego. Zwrócono uwagę na efektywność energetyczną tych metod oraz ich interakcję z otoczeniem - żywymi organizmami. Abstract. The number of LED devices in lighting steady increases. More often, the user looks for lighting devices integrated with dimming functions. It causes the usage of the appropriate control circuits, built-in the lighting device. The article compares two control methods: popular PWM control and constant-current driving. The attention is given to energy efficiency and the interaction with living organisms of both mentioned methods. (Some aspects of PWM and constant-current LED driving). Słowa kluczowe: sterowanie PWM, sterowanie stałoprądowe, regulacja jasności LED, sprawność sterowania Keywords: PWM LED driving, constant-current LED driving, LED dimming, control efficiency Diody LED jako źródła światła Jednym z przejawów zwiększania energooszczędności użytkowanych odbiorników energii elektrycznej jest zastępowanie klasycznych, żarowych źródeł światła nowoczesnymi urządzeniami opartymi na technologii diod świecących. O przewadze tych ostatnich świadczy już kilkukrotnie większa skuteczność świetlna (20% i więcej dla LED, ok. 4% dla klasycznych żarówek). Ponadto diody LED cechują się wielokrotnie większą żywotnością w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami światła. Duża odporność mechaniczna, czy też możliwość uzyskania dowolnej barwy emitowanego światła to kolejne cechy otwierające diodom LED drogę na salony, czy raczej sufity świata. Historycznie pierwszymi oświetleniowymi zastosowaniami diod LED są urządzenia emitujące stały strumień świetlny. Dosyć łatwo można znaleźć w handlu zamienniki konwenc[...]

Regulacja barwy diod LED RGB przy zasilaniu impulsowym

Czytaj za darmo! »

Diody POWER RGB LED jako źródła światła są coraz chętniej stosowane tam, gdzie wymagana jest regulacja barwy emitowanego światła. Dostępność trzech niezależnie sterowanych diod składowych R, G i B daje duże możliwości użytkowe. Artykuł przedstawia wyniki badań nad sterowalnością tych diod przy użyciu sygnałów PWM. Zwrócono przy tym uwagę na możliwość uzyskania pożądanej barwy i jasności emitowanego światła, bez konieczności stosowania sprzężenia zwrotnego. Abstract. POWER RGB LEDs working as lighting devices are more often used in applications demanding the control of emitting light. The accessibility of three independently driving component LEDs R, G and B gives a great application possibilities. The article presents the results of tests on PWM controllability of RGB LEDs. During those tests the possibilities of achieve the needed colour and luminance of emitting light were taken into account. (The control of the RGB LED’s colour during pulse driving). Słowa kluczowe: diody RGB LED, sterowanie PWM, regulacja jasności LED, sterowanie barwą Keywords: RGB LED, PWM LED driving, LED dimming, colour control Cechy diod LED jako źródeł światła Diody świecące mocy (POWER LED) stopniowo wypierają konwencjonalne źródła światła. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest ich większa skuteczność świetlna. We współczesnym świecie, szukającym wciąż rozwiązań energooszczędnych jest to bardzo ważna właściwość. Istotna z ekonomicznego punktu widzenia jest też dużo większa trwałość półprzewodnikowych źródeł światła. W przypadku podstawowego zastosowania źródeł światła, jakim jest oświetlanie przestrzeni zewnętrznej lub wnętrza pomieszczeń, energooszczędność i większa żywotność długotrwale użytkowanych opraw oświetleniowych są wystarczającym argumentem za stosowaniem opraw LED zamiast klasycznych źródeł światła. Nawet problemy jakie stwarza stosowanie opraw LED w zakresie właściwego ich zasilania, czy też zapewnienia odpowiedniego rozkładu przestrzen[...]

The Comparison of the Pulse and Constant-current LED Driving

Czytaj za darmo! »

The number of LED devices in lighting steady increases. More often, the user looks for lighting devices integrated with dimming functions. It causes the usage of the appropriate control circuits, built-in the lighting device. The article compares two control methods: popular PWM control and constant-current driving. The attention is given to energy efficiency and the interaction with living organisms of both mentioned methods. Streszczenie. Liczba zastosowań LED w technice świetlnej stale rośnie. Coraz częściej użytkownikowi zależy na funkcji regulacji strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED. Wymusza to stosowanie odpowiednich układów sterowania. Artykuł porównuje wybrane cechy dwóch metod: popularnej modulacji PWM oraz sterowania stałoprądowego. Zwrócono uwagę na efektywność energetyczną tych metod oraz ich interakcję z otoczeniem - żywymi organizmami. (Porównanie impulsowej i stałoprądowej metody sterowania LED) Keywords: PWM LED driving, constant-current LED driving, LED dimming, control efficiency Słowa kluczowe: sterowanie PWM, sterowanie stałoprądowe, regulacja jasności LED, sprawność sterowania LED devices in lighting One of the symptoms of increasing the energy-saving is the replacing classical lighting sources by modern devices using LED devices. LED in comparing with the classical bulbs have about five times greater lighting efficiency and many times greater lifetime. Great mechanical resistance and possibility of obtaining different colours open them the way to the ceilings of the world. Lighting devices emitting the constant luminous flux are historically the first applications of LED in lighting. Now it is easy to buy LED-based devices for replacing the standard bulbs, used in household. But steady luminous flux of lighting device can be unsatisfactory for high-requirement user. Usually, he is looking for lighting devices with dimming ability. It is in accordance with two requirements: ‐ energy-saving r[...]

LED Driving Circuits Without Feedback

Czytaj za darmo! »

In many contemporary LED lamp applications specialized controllers can stabilize the luminous flux of LED lamp at ordered level or change its value according to the selected algorithm. The properties of LED devices allow to control the luminous flux in open loop system. That simplified control technique can be matched to the applied LED driving circuit. The article contains some examples of realizations, using digital technique, especially microcontrollers, FPGA devices and specialized integrated drivers. The features of each realization are pointed, too. Streszczenie. Wiele współczesnych zastosowań oświetleniowych lamp LED wykorzystuje specjalizowane sterowniki do uzyskiwania pożądanej jasności ich świecenia, stałej lub zmiennej w czasie. Właściwości LED umożliwiają regulacją ich strumienia świetlnego w układzie otwartym. Upraszcza to konstrukcję różnych obwodów sterujących. Artykuł zawiera przegląd szeregu takich rozwiązań, ze wskazaniem ich cech użytkowych. (Układy sterowania LED bez sprzężenia zwrotnego) Keywords: PWM LED driving, constant-current LED driving, LED dimming, control efficiency Słowa kluczowe: sterowanie PWM, sterowanie stałoprądowe, regulacja jasności LED, sprawność sterowania LED luminance control The possibility of controlling the luminous flux is getting very important feature of modern lighting device based on LED. It allows to use LED lamp in energy-saving mode and create different versions of illumination. The most precise technique for control of any output value is system with feedback. Such system used with lighting device allows to: stabilize the output value of the luminous flux Φ at ordered level Φ*, realize the ordered changes of its value and compensate the changes of LED working point due to ambient conditions or time [1, 2]. LED as an object of the control Designing LED luminous flux control unit we should take into account several physical quantities. The LED working point is determined [...]

 Strona 1