Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Miłosz Marczakb"

Wykorzystanie badań biegłości w analizie wielopierwiastkowej DOI:10.12916/przemchem.2014.834


  Od wielu lat zadaniem badań biegłości jest umożliwienie oceny kompetencji laboratoriów w danej dziedzinie przy określaniu cech żądanego obiektu badania określonymi metodami badawczymi. Potrzeba zaufania do możliwości laboratorium ma istotne znaczenie dla laboratoriów, ich klientów i dla organów stanowiących, organizacji akredytujących laboratoria i innych instytucji, które mogą określać wymagania, jakim powinny sprostać laboratoria wykonujące badania w danej dziedzinie. Obiekty pozostałe po badaniach biegłości, w większości przypadków, są cennym materiałem referencyjnym wykorzystywanym przez uczestników do bieżącej kontroli jakości, do przeprowadzania walidacji lub rewalidacji stosowanych metod badawczych oraz do sprawdzenia nowego przyrządu lub pracownika1). Takie laboratoria branżowe, jak urzędy probiercze, laboratoria celne, Inspekcja Sanitarna, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i laboratoria kryminalistyczne organizują własne zamknięte badania biegłości, których celem jest dopracowanie i ujednolicenie stosowanych metod badawczych, a w efekcie końcowym doprowadzenie do zbliżonej zdolności pomiarowej. W przypadku bardzo specjalistycznych (kosztownych) metod umożliwiają również wytypowanie referencyjnych laboratoriów do ich realizacji. Programy te w większości przypadków są, dla uczestnika, jawne i wykorzystywane do jego oceny. Zgodnie z normą2) badanie biegłości określone jest, jako "ocena rezultatów działania uczestnika względem wcześniej ustalonego kryterium, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych". Niedostateczna wiedza, zarówno u organizatorów badań, jak i u ich uczestników, powoduje problemy z ich prawidłową interpretacją. Dodatkową komplikacją jest wprowadzone przez normę2) wymaganie zachowania poufności, tak że uczestnik zna tylko swoje wyniki i wartości odniesienia, a nie ma możliwości porównania swoich wyników z innymi, znanymi laboratoriami np. wiodącymi w danej dziedzinie. Sposoby prz[...]

 Strona 1