Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Stasieńko"

Drugie życie wieży zabytkowego kościoła pw. św. Anny na Praczach Odrzańskich DOI:


  Kościół pw. św. Anny o drewnianej konstrukcji szkieletowej na PraczachOdrzańskich (fotografia 1) to jeden z ciekawszych obiektów protestanckiej architektury sakralnej na Śląsku. Jego historia sięga 1383 r., gdy przez biskupawrocławskiegoWacława została ustanowiona parafia. W miejscu świątyni, o której niewiele wiadomo, powstał w latach 1550 - 1555 zbór luterański. Obecny kształt kościoła pochodzi z XVII w., gdy odbudowano go po pożarze spowodowanym zawirowaniami wojny trzydziestoletniej. Od 2001 r., przy wsparciu Ministerstwa Kultury iDziedzictwaNarodowego,Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Wydziału Kultury Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwaDolnośląskiego, prowadzony jest generalny remont całej konstrukcji kościoła, od fundamentów po poszycie dachu. Pierwszym jego etapem był remont wieży kościoła na zachodniej ścianie budynku. Ze względu na geometrię (wysokość wraz z h[...]

Prefabrykaty betonowe i autoklawizowany beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie DOI:10.15199/33.2017.09.19


  ułożenia, 1) Grupa Kapitałowa PEKABEX 2) Stowarzyszenie Producentów Betonów 3) SOLBET Sp. z o.o. 4) Jordahl&PfeiferTechnikaBudowlanaSp. z o.o. *) Adres do korespondencji: tomasz.rybarczyk@solbet.pl DOI: 10.15199/33.2017.09.19 Prefabrykaty betonowe i autoklawizowany beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie mgr inż. Michał Bors1) mgr inż. Jan Makuszewski2) mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk3)*) mgr inż. Bartosz Stasieńko4) Fot. 1. Elementy systemu z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) [Fot. SOLBET Sp. z o.o.] PREFABRYKACJA BETONOWA I BETON KOMÓRKOWY W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 9 ’2017 (nr 541) 81 np. 300 m2/dzień; brak konieczności podpierania montażowego stropów kanałowych i sprężonych (fotografie 5 i 6), awięcoszczędnośćpracy imateriałuoraz możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac wykończeniowych wewnątrz; brak potrzeby tynkowania (dokładność powierzchni); brak kucia stropów pod instalacje (instalacje ułożone w ścianie przed zabetonowaniemelementu). Nowoczesne obiekty w ustandaryzowanym układzie mogą być wyposażone w łazienki prefabrykowane (fotografia 7), co zapewnia szybkość realizacji - montaż ok. 20 szt. dziennie, kompleksowość rozwiązania oraz optymalizację kosztów i czasu. Elementamiprefabrykowanymiwobiektach mieszka[...]

Aspekty techniczne prefabrykacji betonowej w budownictwie ogólnym DOI:10.15199/33.2017.09.20


  Za początki prefabrykacji betonowej można uznać początki żelbetu - w tym osławione siatkobetonowe donice pana Monier, naczelnego ogrodnika miasta Paryża, który opatentował pierwsze współczesne prefabrykaty w 1867 r. Natomiast ojcem koncepcji "wielkiej prefabrykacji betonowej" jest z pewnością Le Corbusier z jego wizjonerską koncepcją budynku Domino z 1914 r. Budynki wg tego projektu, co prawda, nigdy nie zostały zrealizowane, ale sam pomysł stał się inspiracją dla wielu kolejnych pokoleń projektantów. Na terenach Polski prefabrykacja na skalę przemysłową zaistniała po raz pierwszy w 1897 r., kiedy otwarto zakład produkcyjny w Białych Błotach, w powiecie bydgoskim, istniejący do dziś. Początek XX wieku i okres międzywojenny to rozwój prefabrykatów do wykonywania infrastruktury drogowej i technicznej. W 1939 r. na terenie Polski istniało blisko 200 wytwórni betonowych. Powojenny dynamiczny rozwój systemów prefabrykacji, szczególnie do budownictwa mieszkaniowego, związany był ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dużą liczbę tanich mieszkań w krótkim czasie, co wynikało ze zniszczeń wojennych Europy. Z tego powodu systemy prefabrykowane pojawiły się również w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Pierwszy wielokondygnacyjny budynek mieszkalny powstał wWarszawie w 1955 r. i zapoczątkował karierę tzw. wielkiej płyty. Właśnie ten rodzaj prefabrykacji sprawił, że określenie "prefabrykacja betonowa" na terenach Polski nabrało zabarwienia pejoratywnego.Wynika to ze skojarzenia z budownictwem wielkopłytowym z lat 1970 - 1985, realizowanym przez prawie 200 fabryk domów i wytwórni prefabrykatów, w których często ilość wygrywała z jakością. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. obserwuje się stabilny wzrost stosowania prefabrykacji betonowej jako rezultat otwarcia Polski i wejścia kapitału zagranicznego, stwarzającego możliwość modernizacji wytwórni. Obecnie prefabrykacja w Polsce i współczesne budynki realizowane w tej technologii nie są już [...]

 Strona 1