Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna ŚNIEŻEK"

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego DOI:10.15199/50.2016.4.3


  Technologia skaningu laserowego będzie znajdować coraz szersze zastosowanie w inwentaryzacjach powykonawczych obiektów budowlanych. Inwentaryzacja tych obiektów metodą klasyczną nie nastręcza kłopotów w obowiązkowym określaniu błędów średnich mierzonych punktów. Inaczej mają się sprawy w przypadku określania błędów średnich współrzędnych i rzędnych punktów pozyskanych w wyniku obróbki danych ze skaningu laserowego. Słowa kluczowe: określanie błędów średnich mierzonych punktów, pomiar klasyczny punktów, pomiar punktów technologią skaningu laserowego, homologacja skanerów. Laser scanning technology will be increasingly used in the facilities’ as-built inventories. The inventory of these buildings using a classical method does not cause problems in mandatory determination of mean errors of measured points. In contrast to this, determination of the mean errors of ordinates and coordinates of points obtained by processing data from laser scanning, is slightly different. Keywords: determination of mean errors of measured points, the classic measurement of the points, the measurement points with laser scanning technology, homologation of scanners.Wprowadzenie do zagadnienia Obiekty budowlane definiuje Art. 3 Prawa budowlanego z 1994 r. Obiekty te powinny być po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przedstawione na mapie zasadniczej przy pomocy znaków kartograficznych zestawionych w Rozporządzeniu z 2015 r. - rozdział 4. Bez wątpienia większość tych obiektów budowlanych można teraz zainwentaryzować technologią rewolucjonizującą współczesne pomiary, a mianowicie technologią skaningu laserowego, którą zarówno w zakresie geodezyjnego pomiaru terenowego wysokościowego jak i sytuacyjnego zaleca Rozporządzenie z 2011 roku [§37, §43]. Rynek skanowania w Polsce jak na razie jest w początkowym stadium, jednak firmy analityczne przewidują wzrost do ok. 10‒15% rocznie, co zauważone jest w niezbędniku GEODETY z 2015 roku. Bez wątpienia[...]

 Strona 1