Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kowalczyk"

System trzpieni dylatacyjnych Schöck

Czytaj za darmo! »

Bardzo często konstrukcje żelbetowe budynków czy też garaży podziemnych muszą mieć szczeliny dylatacyjne. Brak dylatacji umożliwiających kompensacje odkształceń termicznych, skurczu oraz pełzania betonu powoduje m.in. powstawanie naprężeń i niekontrolowanych uszkodzeń. Przeniesienie sił poprzecznych w szczelinach dylatacyjnych najczęściej wymaga niemałych nakładów finansowych i czasowych. Tradycyjnie w takich przypadkach stosuje się konsole lub wykonuje podwójne ściany nośne oraz słupy przy dylatacjach. Ekonomiczne wykonawstwo z płaskimi stropami be[...]

Systemy trzpieni Schöck obliczenia statyczne


  Wprzypadku systemu trzpieni dylatacyjnych, przystępując do obliczeń statycznych, należy być świadomymmetodologii obliczeń oraz przyjętych schematów statycznych. Nie można kojarzyć nośności trzpienia tylko z nośnością stali. Oczywiście w pewnych warunkach jest to prawda, ale połączenie wykonane z zastosowaniem systemu trzpieni musi spełniać kilka innych wymagań. Trzpienie typu SLD i SLD Q umożliwiają przenoszenie sił poprzecznych przez szczeliny dylatacyjne do 60 mm, z tym że ich nośność jest uzależniona od sposobu osiągnięcia stanu granicznego. Zastosowanie systemu trzpieni dylatacyjnych wymaga sprawdzenia nośności z uwzględnieniem miarodajnego mechanizmu zniszczenia. Schematy zniszczenia trzpieni w dylatacji przedstawione na rysunku 1 obrazują, jakie obliczenia powinny zostać wykonane, aby zostały spełnione kryteria nośności, a przede wszystkim bezpieczeństwa konstrukcji. Nośność stali Przy sprawdzaniu mechanizmu zniszczenia takiego jak ścięcie przy zginan[...]

Fundamenty ze zbrojeniem z włókien szklanych pod urządzenia wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Urządzenia wysokiego napięcia, m.in. cewki dławikowe kompensatora, przetwornice napięcia będące podstawowymi elementami nowoczesnej infrastruktury do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej wytwarzają wokół siebie silne pola magnetyczne, generujące prądy błądzące w stalowym zbrojeniu betonowych fundamentów. W rezultacie zmniejsza się nośność fundamentu. Bardzo dobrym rozwiązaniem eliminującym to niekorzystne zjawisko jest zbrojenie z włókien szklanych. Prądy indukcyjne uszk[...]

Kotwa termiczna ComBAR odporna na korozję - energooszczędne rozwiązanie do ścian warstwowych typu sandwich

Czytaj za darmo! »

Wnowoczesnym budownictwie prefabrykowane warstwowe ściany typu sandwich odgrywają coraz większą rolę. Szybki postęp prac na budowie, dobre właściwości cieplne oraz bezpieczeństwo to niewątpliwie zalety, które przemawiają za stosowaniem tego typu konstrukcji. Obecnie w ścianach warstwowych ze zintegrowaną izolacją cieplną najczęściej stosuje się nierdzewne kratownice przestrzenne ze stali konstrukcyjnej lub kotwy ze stali szlachetnej. Alternatywą dla tych produktów jest oferowana przez firmę Schöck nowa kotwa termiczna ComBAR® z tworzywa s[...]

Nowa generacja elementów Schöck Tronsole do izolacji akustycznej klatek schodowych DOI:


  Jakość izolacji akustycznej w budynku to istotne kryterium, jakim coraz częściej kierują się kupujący mieszkania. Z tego powodu bardzo ważne na etapie planowania obiektu stają się uzgodnienia pomiędzy projektantem a inwestorem dotyczące jakości izolacji akustycznej, w tym także klatek schodowych.Wymagania dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się dźwięków uderzeniowych (odgłosu kroków) z klatek schodowych Wymagania dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych i przestrzeni komunikacji ogólnej (hole,korytarze)można znaleźćwwiększościnormstosowanychwpaństwach europejskich, przy czymważny jest zakres i poziomtychwymagań. Normy wprowadzone do przepisów budowlanych określają minimalnewymagania akustyczne zewzględunaochronę zdrowia,natomiast nie zabezpieczają warunków akustycznych, które w pełni satysfakcj[...]

Ocena właściwości magnetycznych żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego podczas wymrażania DOI:10.15199/28.2015.6.14


  Evaluation of magnetic properties of ausferritic ductile iron during cryogenic treatment Austenite in ausferritic ductile iron is a phase with some specific features dependent on many factors. As highlighted in the disclosed analysis, the factors most commonly studied and described are those related with the effect of chemical composition and heat treatment parameters. A few general statements can be made here, however, which will relate to the entire group of ausferritic ductile iron grades. These are the following statements: a) in the microstructure of ausferritic ductile iron, austenite is present and its MS temperature is below 0°C, b) this austenite is not homogeneous as indicated by a wide range of transformation temperatures between MS and Mf . The heterogeneity of the magnetic properties of austenite and the value of MS temperature at a level slightly lower than 0°C indicate that austenite at room temperature can be mechanically unstable. The aim of this article was to determine the stability of the austempered ductile iron (ADI) microstructure during temperature changes in a range of 20÷300 K through changes in magnetic properties. The measurements were taken in a vibrating sample magnetometer (VSM) using Fe27Ni2TiMoAlNb austenitic stainless steel and four types of austempered ductile iron. ADI samples were obtained under various heat treatment conditions. The plotted curves showing changes in the magnetization level as a function of temperature, illustrating changes taking place in the microstructure. For each of the materials examined, the MS and Mf temperature of the martensitic transformation takes place were identified. Key words: ausferritic ductile iron, ADI, austenite, martensite, magnetic properties. Austenit w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym jest fazą mającą specyficzne cechy zależne od wielu czynników. Te najczęściej badane i wymieniane są związane z wpływem składu chemicznego oraz parametrów obróbki cieplnej, co sta[...]

Thermal and magnetic properties of nanocrystalline alloys from Fe-Co-Hf-Zr-Cu-B system

Czytaj za darmo! »

One of the most rapidly developing groups of magnetically soft materials are the nanocrystalline, iron-based alloys. Special interest concerns the materials obtained by partial crystallization of metallic glasses, with better magnetic properties than those found for the amorphous counterparts. Nanocrystalline magnetically soft materials are divided into three main groups: Finemets, Nanoperms [...]

Fractographic discoveries: investigation of bulk metallic glasses fracture surfaces after static compression test DOI:10.15199/28.2015.2.1


  The aim of these studies was to broaden the knowledge of bulk metallic glasses failure mechanisms. Two glass forming systems: Zr48Cu36Al16 - xAgx (x = 0, 6, 12, 16 at. %) and Cu48Zr36Ag16 - yTiy (y = 3, 5, 8 at. %) were selected for the studies. Rod shape samples with a diameter of 3 mm were produced from pure elements by the copper mould casting. X-ray diffraction allowed to determine the crystalline phase presence within the samples (Fig. 1). Both partially crystalline and fully amorphous samples were subjected to the static compression tests. The fractography of the resultant scraps was performed by the scanning electron microscopy. The studies reveal several new issues and confirm a few already known related to deformation and fracture mechanisms of metallic glasses. Authors carefully observed and insightfully discussed issues like: main fracture surface exclusiveness for vein-like patterns (Fig. 2), plastic strain implementation by the slip bands proliferation (Fig. 3), vein-like pattern development degree dependence on the fracture stress (Fig. 4), temperature rise relics presence on the main fracture surface (Fig. 5) or determining the origin of a crystalline phase just by the fracture surface observations (Fig. 6, 7). The results presented in this manuscript might be useful for future materials expertise that would potentially be done on metallic glass scraps from failed constructions. Key words: bulk metallic glasses, compression tests, scanning electron microscopy, fractography. Fraktografia przełomów masywnych szkieł metalicznych po statycznej próbie ściskania Celem pracy było poszerzenie wiedzy o mechanizmach zniszczenia masywnych szkieł metalicznych. Do badań wybrano dwa układy szkłotwórcze: Zr48Cu36Al16 - xAgx (x = 0, 6, 12, 16 at. %) i Cu48Zr36Ag16 - yTiy (y = 3, 5, 8 at. %). Z czystych pierwiastków wytworzono pręty o średnicy 3 mm metodą odlewania do formy miedzianej. Badania dyfrakcji promieni rentgenowskich pozwoliły ustalić[...]

Influence of silver on glass forming ability and mechanical properties of Zr-Cu-Al alloys DOI:10.15199/28.2015.4.1


  The work focuses on studying the influence of silver content on the glass forming ability and the mechanical properties of the Zr48Cu36Al16 - xAgx alloys (x = 0, 2, 4, ..., 16 at. %). Rods with a diameter of 3 mm were manufactured by the copper mould casting. X-ray diffraction studies (Fig. 1) revealed that samples with 6÷14 at. % of silver content were fully amorphous. Differential scanning calorimetry (Fig. 3) allowed selecting the alloy that possessed the best glass forming ability on the basis of the supercooled liquid region width (ΔTx). The Zr48Cu36Al6Ag10 alloy exhibited ΔTx = 91 K. Mechanical properties of the alloys were characterized by means of Vickers microhardness (Fig. 5) and room temperature compression tests (Fig. 6). The highest value of microhardness was detected for the partially crystalline Zr48Cu36Al16 alloy (791 HV). However, the highest compression strength was measured for the Zr48Cu36Al12Ag6 alloy (σc = 1881 MPa). It should be noticed that a plastic strain was observed in the fully amorphous alloys. On the other hand, partially crystalline samples cracked catastrophically without any observable plastic strain. These studies revealed that the silver content increase resulted in the microhardness and the compression strength decrease. Good mechanical performance and satisfying glass forming ability of the fully amorphous alloys examined at this work seems to be promising set of properties for structural applications. However, the Zr48Cu36Al4Ag12 is the most promising one. Key words: bulk metallic glasses, Zr-Cu-Al alloys, silver addition, glass forming ability, mechanical properties. Wpływ srebra na zdolność do zeszklenia i właściwości mechaniczne stopów z układu Zr-Cu-Al Praca dotyczy określenia wpływu dodatku srebra na zdolność do zeszklenia i właściwości mechaniczne stopów Zr48Cu36Al16 - xAgx (x = 0, 2, 4, ..., 16% at.). Pręty o średnicy 3 mm odlewano do formy miedzianej. Badania dyfrakcyjne promieni re[...]

 Strona 1