Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Csaki"

Osuszanie gazu syntezowego na sitach molekularnych efektywnym sposobem znaczącego obniżania zużycia energii do produkcji amoniaku DOI:10.15199/62.2019.3.10


  Typowe wytwórnie amoniaku w dużej skali (1360 t/d) projektowane w latach 70.-80. XX w. charakteryzowały się średnim wskaźnikiem zużycia energii wynoszącym 35-42 GJ/t NH3 1). Te same instalacje pracujące współcześnie z wydajnością 1700-2000 t/d, zwiększoną w wyniku gruntownych modernizacji, zmniejszyły zapotrzebowanie energetyczne do 30-32 GJ/t NH3. Zużycie energii w konwencjonalnych wytwórniach amoniaku wprowadzanych do eksploatacji w ostatniej dekadzie XX w. wynosiło już poniżej 28,5 GJ/tNH3, a nowych wytwórni projektowanych w skali 3000-4700 t/d nawet 26,5 GJ/t NH3 2). Największy udział w zmniejszeniu wskaźników zużycia energii miało obniżenie ciśnienia syntezy, możliwe dzięki poprawie aktyw410 98/3(2019) Mgr inż. CSÁKI Róbert w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Veszprém (obecnie Pannon University). Po studiach podjął pracę w Zakładach Azotowych Nitrogénművek w Pétfürdő, Węgry gdzie jest zatrudniony na stanowisku technologa. Specjalność - bezpieczeństwo procesowe, utrzymanie ruchu oraz optymalizacja procesu produkcji amoniaku. Fig. 1. The ammonia synthesis loop before and after installing the make up gas drying unit in Anwil Włocławek Rys. 1. Pętla syntezy amoniaku przed i po zainstalowaniu węzła osuszania gazu syntezowego w Anwil SA Włocławek ności katalizatora syntezowego. Znaczące efekty przyniosły również zmiany konstrukcyjne konwertora oraz głęboka reorganizacja pętli syntezy amoniaku. Interesującą możliwość dalszej korzystnej reorganizacji pętli syntezy amoniaku i obniżenia wskaźników zużycia energii stwarza osuszanie świeżego gazu syntezowego, wprowadzone po raz pierwszy do praktyki przemysłowej w latach 80. ubiegłego wieku3, 4). Świeży gaz syntezowy osuszony do zawartości wody poniżej 1 ppmv może być wprowadzony do strumienia gazu obiegowego bezpośrednio przed wlotem do konwertora, z pominięciem układu chłodzenia, kondensacji i separacji ciekłego amoniaku. Przynosi to wi[...]

 Strona 1