Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian Przerwa"

Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na karbonizacie z pirolizy zużytych opon samochodowych DOI:10.15199/62.2019.3.18


  Każdego roku na świecie produkuje się ok. 1,5 mld opon, co pozwala szacować, że rocznie powstaje ok. 17 mln t zużytych opon1). W celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko wprowadzono instrumenty prawne zobowiązujące podmioty zajmujące się produkcją lub importem opon do ich odzysku oraz recyklingu. Gospodarka zużytymi oponami powinna być zgodna z podejściem faworyzującym w pierwszej kolejności ponowne wykorzystanie, recykling oraz odzysk chemiczny i energetyczny2). Podejmowane są różne próby zagospodarowania zużytych opon, jednak ze względu na ich złożoną budowę jest to proces trudny technicznie i niejednokrotnie wiąże się z dużym nakładem energetycznym. Dlatego też wykorzystuje się jedynie 15-20% zużytych opon3). Największym odbiorcą tych odpadów jest przemysł cementowy, gdzie opony są stosowane jako paliwo alternatywne w piecach klinkierowych4). Jedną z metod zagospodarowania zużytych opon jest też ich niskotemperaturowa piroliza, polegająca na ogrzewaniu bez dostępu tlenu w temp. 400-450°C5). W wyniku tego procesu powstaje frakcja gazowa, olej pirolityczny oraz stały karbonizat. Olej pirolityczny ma inną charakterystykę destylacyjną niż oleje opałowe pochodzenia petrochemicznego6, 7). Jest on mieszaniną wielu związków organicznych, głównie jednopierścieniowych oraz wielopierścieniowych związków aromatycznych. Stwierdzono, że podczas rozdzielania tego oleju prostymi metodami destylacyjnymi nie jest możliwe uzyskanie czystych substancji7). Stałym produktem pirolizy jest karbonizat, zawierający ok. 80% węgl[...]

 Strona 1