Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAN KOSZUR"

Wpływ temperatury pracy sensora gazu na jego odpowiedź statyczną i dynamiczną

Czytaj za darmo! »

Rezystancyjne półprzewodnikowe sensory gazów pracują z reguły w podwyższonej temperaturze rzędu 350...400°C. Wykazują wtedy dobrą czułość i akceptowalny czas odpowiedzi. Dąży się równocześnie do poprawiania selektywności takich czujników oraz obniżania wydatkowanej mocy. Jednym z proponowanych rozwiązań jest stosowanie modulacji temperatury pracy sensora. Istotne są wtedy takie czynniki, jak[...]

Piezoelektryczny napęd membran krzemowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się niezwykle dynamiczny rozwój mikroanaliz (bio)chemicznych wykorzystujących elementy mikromechaniczne. Dotyczy to zarówno mikroanaliz całościowych (µTAS - ang. Micro Total Analysis System), jak i analiz wstrzyknięciowych (FIA - ang. Flow Injection Analysis). Przyrządy tego typu znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techni[...]

Platforma sensorowa dla mikroreaktora do prowadzenia reakcji nitrowania

Czytaj za darmo! »

Reakcje nitrowania są skrajnie niebezpieczne. Do ich prowadzenia stosuje się stężone kwasy siarkowy i azotowy, produkty reakcji są kancerogenne, a sam proces zagrożony wybuchem. Zminimalizowanie zagrożeń możliwe jest przez zastąpienie reaktorów stacjonarnych układami przepływowymi wykorzystującymi mikroreaktory. Najczęściej są stosowane mikroreaktory szklane wykonane ze światłoczułego szkła[...]

Miniaturowy system do prowadzenia reakcji PCR czasu rzeczywistego do taniego i masowego wykrywania patogenów żywności

Czytaj za darmo! »

Choroby człowieka wywołane obecnością patogenów bakteryjnych w złej jakości lub źle przechowywanej żywności są powszechnym i kosztownym problemem. Efektywne zapobieganie skażeniom możliwe jest tylko wtedy, gdy testy bakteriologiczne będą tanie i prowadzone na masową skalę u producentów i dystrybutorów żywności, czyli w miejscach, w których wystąpienia skażenia jest najbardziej prawdopodobne.[...]

 Strona 1