Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jiˆrí LAHODA"

Energometric Approach to Testing Chaoticity of Systems

Czytaj za darmo! »

The paper deals with a relatively new approach to testing of chaoticity of non-linear systems. The proposed approach is based on computing of a measure of auto covariance of the abstract state space energy - covariance analysis. The results obtained by the covariance analysis are compared with standard methods: computing of Lyapunov exponents and bifurcation analysis. Streszczenie. Artykuł porusza zagadnienie okre´slania miary chaotyczno´sci nieliniowych układów poprzez odpowiednie testy. Zaproponowano nowe podejs´cie bazuja˛ce na pomiarze kowariancji abstrakcyjnego poje˛cia energii przestrzeni stanu. Wyniki symulacji numerycznych uzyskane przy zastosowaniu analizy kowariancji porównano z konwencjonalnymi metodami bazuja˛cymi na estymacji wykładników Lapunowa oraz analizy bifurkacyjne[...]

 Strona 1