Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Bytońska"

Ciepłooporność przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: Alicyclobacillus acidoterrestris, ciepłooporność, sok jabłkowy Key words: Alicyclobacillus acidoterrestri, heat resistance, apple juice Heat resistance of Alicyclobacillus acidoterrestris spores Alicyclobacillus acidoterrestris, a thermoacidophilic, non-pathogenic and spore- -forming bacteria, survive pasteurization and cause spoilage of fruit juices, inclucing apple juice. I[...]

Wpływ konserwantów na rozwój Alicyclobacillus acidoterrestris

Czytaj za darmo! »

Influence of preservatives on growth of Alicyclobacillus acidoterrestris Alicyclobacillus acidoterrestris is an acid-tolerant, spore-forming bacterium that caused spoilage of pasteurized fruit juices and beverages stored at room temperature. Spoilage is manifested as an off-odour and flavour, due to the production of 2-methoxyphenol (guaiacol), 2,6-dibromophenol, 2,6-dichlorophenol. The study demonstrated that sodium benzoate inhibited germination of spore of eight tested strains of Alicyclobacillus acidoterrestris at concentration of 0,1g/dm3 both in liquid medium (BAT-broth) as well as on agar medium with the same composition (BAT-agar). The addition of potassium sorbate inhibited growth of all tested strains of Alicyclobacillus acidoterrestris at concentration of 0,25g/dm3 of BAT-broth or BAT-agar medium. Kwasolubne i przetrwalnikujące bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris mogą być przyczyną zepsucia pasteryzowanych soków owocowych i napojów przechowywanych w temperaturze pokojowej. Obserwowane objawy zepsucia to nieprzyjemny, dezynfekcyjny zapach wytwarzanych związków: 2-metoksyfenolu (gwajakol), 2,6-dibromofenolu, 2,6-dichlorofenolu. W badaniach wykazano, że benzoesan sodu hamował kiełkowanie przetrwalników ośmiu badanych szczepów Alicyclobacillus acidoterrestris przy stężeniu 0,1 g/dm3 zarówno w pożywce płynnej (BAT-bulion), jak i w pożywce agarowej o tym samym składzie (BAT-agar). Dodatek sorbinianu potasu hamował wzrost wszystkich badanych szczepów Alicyclobacillus acidoterrestris przy stężeniu 0,25 g/dm3 pożywki BAT-bulion lub pożywki BAT-agar. Problem zanieczyszczeń soków bakteriami Alicyclobacillus acidoterrestris jest w ostatnich latach jednym z istotniejszych zagadnień w branży sokowniczej. Od ponad 10 lat prowadzone są na świecie szeroko zakrojone badania zmierzające do poznania, scharakteryzowania i znalezienia sposobów ograniczenia wzrostu tych termofilnych i kwasolubnych bakterii przetrwalnikujących, odpowiedzial[...]

 Strona 1