Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zdeňka BENEŠOVÁ"

Surge phenomena on transmission lines

Czytaj za darmo! »

This paper deals with surge phenomena on transmission lines. The attack of lightning stroke is considered, so the source of surge phenomena is modelled like an injected current wave in random place on the transmission line. The problem is solved in time domain using the FDTD method. Several configurations of transmission line in this has been investigated in this work - homogeneous and non-homogeneous onephase line and homogeneous three-phase line. Streszczenie. W artykule omówiono zjawisko rozchodzenia się zakłócenia wywołanego przez wyładowanie atmosferyczne (impuls typu surge). Uderzenie pioruna zamodelowano jako impuls prądowy wstrzyknięty do losowo wybranego miejsca linii długiej. Rozwiązanie w dziedzinie czasu uzyskano za pomocą metody FDTD. Zbadano kilka konfiguracji linii dłu[...]

Modelling of Transients in Transformer Winding

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the transient phenomena in the winding of the single-phase unloaded transformer. Two approaches are presented. One approach is based on the model created as a network with distributed parameters. It enables to obtain the surge voltage and the current distribution along the winding at the beginning of the step response and to determine the maximum value of the voltage. The second method is based on the winding model as a cascade connection of two-ports; it is solved in the time domain. The transfer function of this chain is also evaluated and the dynamic process can be analyzed according to position of poles in the complex plane. Streszczenie: W artykule opisano szybkozmienne przebiegi napięciowe w jednofazowym, nieobciążonym transformatorze. Opisano dwie metody [...]

Fast transient overvoltage in transformer winding

Czytaj za darmo! »

This paper deals with very fast transient phenomena in the transformer winding. The model of the transformer winding is created as a circuit with distributed parameters. The mathematical model is given by a system of partial differential equations and it is solved numerically. The transformer model respects Joule´s and dielectric losses; it enables to consider space varying parameters. Illustrative examples show the time-space voltage and current distribution in the transformer winding. Streszczenie: Artykuł dotyczy szybkich stanów nieustalonych w uzwojeniach transformatora. Model uzwojenia to obwód o parametrach rozłożonych obejmujący straty w postaci ciepła Joule’a, straty w dielektryku oraz umożliwiający uwzględnienie przestrzennego rozkładu parametrów elektrycznych. Matematyczny opis za pomocą cząstkowych równań różniczkowych został rozwiązany numerycznie. Przykłady wyników obliczeń pokazują zmiany napięcia w czasie i przestrzeni oraz rozkład prądów w uzwojeniach. (Szybkie stany przejściowe w uzwojeniach transformatora) Keywords: surge wave, transformer winding, voltage distribution Słowa kluczowe: impulsy przepięciowe, uzwojenie transformatora, rozkład napięcia. Introduction The fast and very fast transient phenomena cause a high overvoltage in a transformer winding, this situation is very dangerous for an isolation system. The transients are produced due to switch-on and switch-off processes, in systems with invertors with very quick transistors or can be transmitted from connected transmission lines after a lightning stroke. To study this problem we need an adequate model of a transformer winding. Analyzing such a system we can simulate many dangerous situations and state recommendations for design of winding namely for determination the properties of the isolation system. Many authors dealt with this problem and they used various approaches. In [1] authors solved a lossless transformer winding that was modeled with a c[...]

 Strona 1