Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Popczyk"

Posadzki w obiektach sportowych i rekreacyjnych

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych rodzajów posadzek wykonywanych w obiektach sportowych i rekreacyjnych są wykładziny z płytek ceramicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz dające duże możliwości różnych rozwiązań kolorystycznych. Projektując jednak posadzkę w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, należy brać pod uwagę także właściwości użytkowe płytek, w tym śliskość, które mają podstawowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania posadzki. Śliskość jest odczuwalna bardzo subiektywnie, co powoduje, że w normach i innych przepisach prawnych nie postawiono konkretnych wymagań. Utrudnia to wybór odpowiednieg[...]

Ocena trwałości wybranych zapraw tynkarskich

Czytaj za darmo! »

Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich określa norma PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawy tynkarskie, w której jedynie ogólnie wskazuje się na konieczność wykonania badań starzeniowych polegających na badaniu mrozoodporności oraz zakres oceny po starzeniu. Norma nie precyzuje natomiast sposobu przeprowadzenia takich badań, odsyłając do metod obowiązujących w danym kraju. Trwałość zapraw tynkarskich na spoiwach mi[...]

Śliskość posadzek z dużych płytek

Czytaj za darmo! »

G ładkie posadzki z dużych płytek podłogowych przez znaczne odległości pomiędzy spoinami, pełniącymi rolę naturalnego przeciwpoślizgu, mogą pod wpływem zabrudzenia, zwilżenia lub innych negatywnych czynników stać się bardzo śliskie. W związku z tym już podczas prac projektowych należy przewidzieć posadzkę o odpowiedniej śliskości. Krajowe przepisy nie określają dopuszczalnej śliskości w[...]

Nawierzchnie sportowe z darni syntetycznej

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach obserwujemy bardzo intensywny rozwój infrastruktury sportowej, który spowodował spore poruszenie na rynku traw syntetycznych. Powstało wiele firm oferujących produkty znanych i mniej znanych producentów nawierzchni z darni syntetycznych. Jak więc z bogatej gamy wyrobów wybrać ten, który najbardziej będzie odpowiadał potrzebom użytkownika? Wykładziny z darni syntetycznej określane powszechnie używanym mianem "sztuczna trawa" zbudowane są z warstwy podkładowej oraz runa z włókien syntetycznych imitujących naturalną trawę. Przeznaczone są głównie do celów rekreacyjno-sportowych (korty tenisowe, boiska, place zabaw), ale też dekoracyjno-użytkowych (ogródki, wnętrza). Podkład nośny Podkład nośny składa się zasadniczo z dwóch warstw - osnowy i zabezpieczenia, ale w wielu przypadkach producenci stosują dodatkowe warstwy wzmacniające. Na ogół pierwsze podłoże (tzw. primary backing) stanowi osnowa z maty polipropylenowej (czasem z dodatkiem włókna szklanego), w której za pomocą maszyny tkackiej mocowane są pęczki włókien trawy. Drugim podłożem stosowanym w celu wzmocnienia miejsc osadzenia pęczków może być polipropylen (PP) z włókniną tzw. fleesem lub warstwa z odmiany poliestru, np. politereftalanu etylenu (PET). Warstwę ostatecznie wiążącą i zabezpieczającą stanowi lateks lub poliuretan (PU). W podkładzie nośnym wykonane są otwory drenażowe służące odprowadzaniu wody opadowej. Jest ich od 56 do nawet 100 na 1 m2. Ilość lateksu użytego do zabezpieczania podkładu nośnego jest niezmiernie ważna, gdyż zbyt cienka warstwa nie zabezpieczy odpowiednio węzłów i w trakcie użytkowania nawierzchni może dojść do przecierania się i wychodzenia włókien. Niewłaściwa jakość lateksu może doprowadzić do jego szybkiej degradacji i wówczas przestanie spełniać swoją ochronną funkcję. Zaletą zabezpieczenia poliuretanowego jest niewątpliwie jego duża odporność na temperaturę i wilgotność. Doskonale też wiąże w s[...]

Najczęściej spotykane błędy przy wykonywaniu nawierzchni ze sztucznej trawy

Czytaj za darmo! »

Zaobserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania sportowymi nawierzchniami z tworzyw sztucznych, w czym nietuzinkową rolę odegrał i wciąż odgrywa rządowy program "Moje boisko - Orlik 2012", spowodował powstanie wielu nowych firmwykonawczych. Niejednokrotnie brak doświadczenia jest przyczyną niewłaściwego wykonania nawierzchni sportowych. Zdarza się, że zlecenia inwestorów wykonywane są bez właściwych uzgodnień projektowych, nadzoru i w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Efekt nawarstwionych zaniedbań jest katastrofalny. Należy jednak pamiętać, że błędy wykonawcze zdarzają się wszystkim. Zarówno firmom o ustabilizowanej pozycji i wieloletnim doświadczeniu, jak i tym, które stawiają pierwsze kroki. W artykule zostaną omówione najczęściej spotykane usterki. Nierówność nawierzchni Największy wpływ na jakość wykonanej nawierzchni sportowej ma odpowiednie przygotowanie podłoża gruntowego. Efekty zaniedbań na tym etapie prac są trudne do usunięcia i nie[...]

Wpływ nagłego obniżenia temperatury zewnętrznej podczas procesu wiązania na trwałość tynków gipsowych DOI:10.15199/33.2017.10.41


  Wostatnich latach coraz częściej czynione są próby przyspieszenia realizacji obiektów budowlanych. Zazwyczaj dotyczą one skrócenia okresu sezonowania lub wykonywania prac w niewłaściwej temperaturze i wilgotności. Błędne jest przekonanie, że na prace prowadzone we wnętrzu obiektu nie powinny mieć większego wpływu warunki pogodowe, czyli że po zamknięciu budynku można już realizować wszystkie prace wykończeniowe. Należy pamiętać, że zamontowanie okien i drzwi zewnętrznych, bez uruchomienia ogrzewania budynku w okresach późnej jesieni, zimy i wcze[...]

 Strona 1