Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Szajewska"

Kamera termowizyjna jako narzędzie wspomagające działania ratowniczo-gaśnicze w budynkach


  W artykule przedstawiono przykłady rzeczywistych akcji gaśniczych w budynkach, obrazujące w jaki sposób kamera termowizyjna przyczynia się do: skrócenia czasu trwania akcji; ograniczenia zużycia środka gaśniczego, a więc zmniejszenia strat pożarowych; zwiększenia bezpieczeństwa strażaków; zmniejszenia wysiłku strażaków. Jednostki PSP mają proste kamery obserwacyjne oparte na bolometrycznych detektorach. Są przystosowane do pracy w środowisku pożarowym. Mają wbudowany pirometr podczerwieni,mierzący temperaturę powierzchni w jednym punkcie. Dobrze sprawdzają się w działaniach ratowniczo- gaśniczych, prowadzonych w budynkach. Natomiast w profilaktyce ich przydatność jest bardzo ograniczona.Wprzyszłości kamera powinna zostać zintegrowana z hełmem strażackim i systemem transmisji obrazów do stanowiska kierowania. W kamery termowizyjne powinny być wyposażone też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Słowa kluczowe: kamera termalna, pożar, gaszenie pożaru.Pierwszych 13 kamer termowizyjnych Komenda Główna PSP zakupiła w 1997 r. i przekazała je jednostkom terenowym. Wykorzystaniu tych urządzeń sprzyjało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w którym określono minimalne wyposażenie na obszarze chronionym przez poszczególne komendy miejskie (powiatowe). Każda komenda, która działa na terenie o liczbie mieszkańców przekraczającej 200 tys., powinna mieć przenośną kamerę termowizyjną. Strażacy docenili walory tych urządzeń i chętnie z nich korzystali. Kamery uznano też za uzupełnienie wyposażenia ratowników, bez którego trudno się obyć w określonych sytuacjach. Działania popularyzacyjne dotyczące wykorzystania kamer podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadziła Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP). Wciągu kilkunastu lat nastąpił znaczny rozwój sprzętu oraz spadły jego ceny. Obecnie na[...]

Mechaniczne uszkodzenie skrobi a wartość wypiekowa mąki

Czytaj za darmo! »

Spożycie przetworów zbożowych wykazuje niewielkie tendencje spadkowe od 2000 roku. Obecnie wynosi ono około 5,7 mln ton w przeliczeniu na ziarno. W jego przetwarzaniu decydującą rolę odgrywa przemysł młynarski. W strukturze jego przemiałów dominuje ziarno pszenicy, stanowiące około 80%. Zmniejsza się natomiast ilość przemielanego ziarna żyta na korzyść pozostałych zbóż, ale ich ilość nie pr[...]

 Strona 1