Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bolin WANG"

Measuring power system harmonics and interharmonics by envelope spectrum analysis

Czytaj za darmo! »

An envelope spectrum analysis-based algorithm for harmonics and interharmonics estimation is proposed. First the envelope is extracted with narrow band Hilbert transform. Then the spectrum of the envelope and the harmonic components are calculated with windowing and interpolation method. Finally the interharmonic parameters are restored according to amplitude modulation equation. The proposed method has two distinguish features, first, it is able to confirm if the calculated interharmonic components do exist, and second, it is not affected by the spectral leakage caused from the harmonics. Several simulation examples are given to demonstrate the precision, effectiveness, and feasibility. Abstract. Zaproponowano algorytm analizy widmowej umożliwiający określanie składowych harmonicznych. Najpierw wydzielana jest obwiednia przy wykorzystaniu wąskopasmowej transformaty Hilberta. Następnie obliczane jest widomo obwiedni i składowych harmonicznych metodami interpolacyjnymi. Wreszcie parametry interharmonicznych są odtwarzane na podstawie równania modulacji amplitudowej. Zaproponowana metoda ma dwie istotne zalety - umożliwia obliczanie składowych interharmonicznych i nie jest obciążona wpływem przecieku od harmonicznych. Zaprezentowano kilka przykładów symulacji potwierdzających skuteczność metody. (Pomiary harmonicznych i interharmonicznych w systemach mocy metodą analizy spektralnej obwiedni). Keywords: harmonic analysis, interharmonic, envelope extraction, discrete Fourier transforms, spectral leakage. Słowa kluczowe: analiza widmowa, wydzielanie obwiedni, Dyskretna Transformata Fouriera. Introduction Accurate harmonic/interharmoincs analysis and measurement in electrical power systems are of particular importance, since a true and exact spectrum of a waveform provides a clear understanding of the causes and effects of waveform distortion. The most popular and effective algorithm for harmonics and interharmonics measurement is windowed di[...]

 Strona 1