Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz BUCZEK"

40-lecie Zakładu Energoelektroniki i Elektroenergetyki Politechniki Rzeszowskiej

Czytaj za darmo! »

Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki jest najstarszą jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. 2006 jest czterdziestym rokiem funkcjonowania Zakładu. W swojej historii nosił inne niż dzisiaj nazwy, przekształcał się, zmieniał tez swój profil naukowy i dydaktyczny. W latach sześćdziesiątych był to kilkuosobowy Zespół Przedmiotowy Elektr[...]

45-lecie Katedry Energoelektroniki i Elektroenergetyki Politechniki Rzeszowskiej

Czytaj za darmo! »

Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki jest najstarszą jednostką Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Powstała w 1966 roku jako zespół przedmiotowy elektrotechniki przemysłowej ówczesnego nowoutworzonego Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. Organizatorem jej był prof. dr hab. inż. Jerzy Sozański (wówczas dr inż. J.Sozański), który przeniósł się do Rzeszowa z Politechniki Gdańskiej. Jednostka przechodziła kolejne przeobrażenia Profilem naukowym Katedry są zagadnienia z zakresu elektroenergetyki a w tym techniki izolacyjnej, techniki wysokich napięć, techniki świetlnej, materiałoznawstwa elektrycznego, urządzeń i aparatów energetycznych, jakości energii elektrycznej itp. oraz zagadnienia energoelektroniki a w tym przekształtniki do napędów wysokoobrotowych, przekształtniki matrycowe, przekształtniki wielokomórkowe, przekształtniki do odnawialnych źródeł energii itp. Z tych zagadnień prowadzone są badania w zespołac[...]

Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej DOI:10.15199/74.2015.8.8


  Początki szkolnictwa wyższego w Rzeszowie to rok 1951. Utworzono wówczas na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym Wieczorowe Studium Zawodowe Terenowe z siedzibą w Rzeszowie. Początkowo prowadzono wyłącznie kierunek mechanika, zajęcia odbywały się w systemie wieczorowym i skierowane były do osób pracujących, głównie w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Rzeszowie. Były to początki utworzenia w 1963 r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI) a w niej Wydziału Mechanicznego i Wydziału Ogólnotechnicznego. Nowa, pierwsza uczelnia techniczna rozpoczęła swoje funkcjonowanie w dawnym Domu Młodego Robotnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie - rys. 1, z dwoma Wydziałami: Mechanicznym i Ogólnotechnicznym oraz dwoma kierunkami mechaniką i elektrotechniką.Kierunek elektrotechnika na Wydziale Ogólnotechnicznym był faktycznie początkiem Wydziału Elektrycznego. Program kształcenia studentów tego kierunku obejmował wiele przedmiotów związanych z profilem mechanicznym. Były to m.in.: geometria wykreślna, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, technologia metali itp. Nauczanie na Wydziale Ogólnotechnicznym trwało 4 semestry. Po tym okresie studenci kierunku elektrotechnika kontynuowali kształcenie już na swoim Wydziale Elektrycznym do końca czteroletnich studiów inżynierskich. Wydział Elektryczny został powołany w roku 1965. Jego głównym organizatorem i pierwszym dziekanem był dr inż. Jerzy Sozański. Pierwszy lub drugi semestr studiów na Wydziale Ogólnotechnicznym obejmował praktykę przemysłową, realizowaną na ogół w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Rzeszowie. Oprócz praktyki w czasie semestru studenci mieli również zajęcia dydaktyczne na uczelni z kilku przedmiotów, m.in.: matematyki, fizyki, ekonomii. Studia stacjonarne (dzienne) - na Wydziałach Ogólnotechnicznym i Elektrycznym - trwały w sumie 4 lata i obejmowały łącznie ok. 4600 godzin zajęć zorganizowanych, realizowanych od poniedziałku do soboty włącznie. Ponadto [...]

Sterowanie wysokoobrotowymi napędami urządzeń AGD

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metody sterowania wysokoobrotowymi silnikami pracującymi w urządzeniach AGD. Przedstawiono w nim koncepcję urządzenia automatycznej regulacji prądu i prędkości silników występujących w dwóch wariantach: trójfazowego i dwufazowego silnika indukcyjnego. Scharakteryzowano zadania stawiane ww. napędom oraz przedstawiono rozwiązania układowe wykorzystane w badaniach laboratoryjnych. Artykuł zamyka prezentacja wybranych wyników pomiarów dotyczących funkcjonowania układów sterowania badanych przekształtników. Abstract. In the paper control methods of high speed drives in the kitchen appliances were presented. The conception of current and speed control of two types motors was described. The three and two phase induction motors were taken into consideration. Tasks of high speed drives were characterized in the paper. The hardware solutions of laboratory model were showed. The results of performed investigations of control units functionality were presented at the end of the paper.(Control of high speed drive in home equipments) Słowa kluczowe: napęd wysokoobrotowy, falownik napięcia, silnik dwufazowy, silnik indukcyjny Keywords: high Speer driver, voltage inverter, two-phase motor. Induction motor Wprowadzenie Rozwój technologiczny i rosnące wymagania dotyczące komfortu życia sprawiają, że w przeciętnym gospodarstwie domowym wzrasta zapotrzebowanie na urządzenia elektryczne. Urządzenia te stanowią dość dużą grupę artykułów AGD (artykuły gospodarstwa domowego). Wzrastająca świadomość społeczna i ceny nośników energii kierują uwagę potencjalnego klienta na parametry urządzenia, które do niedawna były bagatelizowane. Współczesne urządzenie AGD oprócz cech związanych z jego funkcjami, wyglądem i ceną, powinno charakteryzować się także małą energochłonnością. W grupie elektrycznych urządzeń AGD znaczną część stanowią urządzenia zawierające w swojej strukturze napędy elektryczne. Są to wszelkiego rodzaju tzw. urządzenia pomoc[...]

Wykorzystanie alternatora samochodowego w małej elektrowni wiatrowej


  W artykule przedstawiono wyniki badań układu małej elektrowni wiatrowej, w której wykorzystano alternator samochodowy jako generator energii elektrycznej. Głównymi elementami systemu małej elektrowni są: alternator jako generator energii, akumulator jako magazyn energii, regulator przepływu prądu. Przeznaczenie rozwiązania to przede wszystkim źródło rezerwowego zasilania odbiorników o pracy ciągłej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych. Przeprowadzono badania symulacyjne i laboratoryjne układu w warunkach szerokiej rozpiętości prędkości uzyskiwanej na wale alternatora. Do stabilizacji prądu ładowania został użyty typowy regulator stosowany w pojazdach. Wykorzystano alternator firmy Magneti Marelli montowany w wybranych modelach samochodów fiat.[...]

Modernizacja napędów pomp amoniakalnych w instalacji mocznika w Zakładach Azotowych "Puławy" DOI:10.15199/74.2016.2.4


  Zakłady Azotowe "Puławy" są jednym z największych producentów nawozów azotowych w Polsce oraz wiodącym producentem melaminy na świecie w branży wielkiej syntezy chemicznej. Głównymi odbiorcami oferowanych produktów są dwa segmenty gospodarki: chemia i rolnictwo. W Zakładach "Puławy" produkuje się m.in: saletrę amonową, mocznik, siarczan amonu, melaminę, kaprolaktam, wodę amoniakalną, nadtlenek wodoru, gazy techniczne [5]. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz poprawić niezawodność i wydajność pracy - na terenie Zakładów wykonywane są ciągłe modernizacje i remonty istniejących już systemów elektroenergetycznych - bądź tworzone są nowe, zgodne z dzisiejszymi standardami. Dla zakładów ważne są również aspekty ekologiczne i przyjazna dla środowiska działalność firmy. Stan dotychczasowy Proces technologiczny wytwarzania produktów chemicznych polega na sprężaniu ciekłego amoniaku z ciśnienia wynoszącego ok. 1,6 MPa do ciśnienia na tłoczeniu wynoszącego 23 MPa. Zadanie to wykonuje pompa amoniakalna, przetłaczając czynnik do autoklawu. Zasilanie pomp odbywa się rurociągiem doprowadzającym ciekły amoniak ze zbiornika. Na potrzeby procesu produkcji zamontowano dziewięć pomp amoniakalnych (A, B, C) i trzy pompy roztworu (R). Pompy amoniakalne pracują na 3 ciągi wyposażone po 3 pompy każdy. Każdy ciąg połączony jest z reaktorem (AK). Na ciągu pierwszym dwie pompy pracują na dwa reaktory, środkowa pompa jest rezerwową dla tych dwóch reaktorów. Na ciągu II i III dwie pompy pracują do jednego reaktora, środkowa stanowi rezerwę. Pracujące pompy to modele tłokowe czechosłowackiej firmy Sigma Lutin, typu Sigma 6H (jednostopniowa, wysokociśnieniowa, czterorurowa) napędzane silnikiem indukcyjnym klatkowym o mocy 250 kW i prędkości znamionowej 1480 obr/min (155 1/s). Silniki zasilane są napięciem 6 kV. Silniki z pompami połączone są sprzęgłami hydraulicznymi, sprzęgłami elastycznymi oraz przekładnią zębatą. W wyniku tego następuje redu[...]

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do oświetlenia parkingu DOI:10.15199/74.2017.10.3


  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej jest powszechnie dziś stosowaną metodą zasilania wielu odbiorników. Metoda wymaga z reguły przekształcenia i dopasowania parametrów. Założono, że układ elektryczny będzie układem hybrydowym zawierającym panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową jako źródła energii, lampy LED jako źródła światła oraz akumulatory jako magazyny energii. Praca została podzielona na etapy. Pierwszy to projekt układu świetlnego w programie DIALux, pozwalający na określenie liczby oraz rodzaju opraw. W drugiej dokonano doboru odpowiednich elementów, aby możliwe było zasilanie lamp za pomocą systemu hybrydowego. Końcowa część pracy to analiza kosztów inwestycyjnych oraz porównanie ich z kosztami oświetlania parkingu za pomocą energii elektrycznej z sieci w klasycznym rozwiązaniu. Projekt oświetlenia Do realizacji projektu wykorzystano zdjęcie satelitarne, prezentowane na rys. 2, na którym naniesiono wymiary placu i elementy dodatkowe, jak: krawężniki, drzewka, kosze na śmieci, znaki drogowe itp. Do realizacji projektu wybrano lampy LED. Kierując się zasadami przyjętymi w technice oświetleniowej, za pomocą programu DIALux, została określona lic[...]

Wykorzystanie układu DC/AC/DC do przekształcania energii OŹE DOI:10.15199/74.2018.12.1


  Rozwiązania układowe przekształtników są możliwe w wersjach jednofazowej i trójfazowej. Analogicznie jak w klasycznych systemach elektroenergetycznych, wersja trójfazowa stosowana jest w przypadkach dużej mocy. Zastosowanie wysokiej częstotliwości pracy składowych przekształtników DC/AC i AC/DC możliwe jest dzięki zastosowaniu tranzystorów typu MOSFET dla małych i średnich mocy i typu IGBT dla dużych mocy. Topologie przekształtników DC/AC/DC (DAB) Duża częstotliwość pozwala na ograniczenie gabarytów rdzenia transformatora, na ogół wykonanego ze sproszkowanych tlenków żelaza. W takim przypadku cały przekształtnik można wykonać w wersji miniaturowej i dostosować do wymagań użytkownika urządzeń elektrycznych. Schemat blokowy układu podano na rys. 1. Rozwiązania obwodu AC w wersji jednofazowej zaprezentowano na rys. 2 a w wersji trójfazowej na rys. 3. Przekształtniki DC/AC/DC charakteryzują się uniwersalnością. Nie ma istotnych ograniczeń w dostosowaniu napięć wyjściowych w zależności od napięcia wejściowego źródła DC. Ważnym elementem przetwarza- SIPROTEC Compact to pewne i elastyczne zabezpieczenia dla przemysłu i sieci dystrybucyjnej, gdzie wymagane są małe rozmiary urządzeń. Rodzina kompaktowych zabezpieczeń oferuje szeroki wybór funkcji w niewielkich obudowach. SIPROTEC Compact to [...]

Model pracy systemu wodociągowego z pompą napędzaną silnikiem indukcyjnym z regulowaną prędkością

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny systemu wodociągowego oraz wyniki badań symulacyjnych pracy tego systemu. Zaprezentowano modele przemiennika częstotliwości, modele obwodowe silnika indukcyjnego klatkowego możliwe do wykorzystania do badań symulacyjnych zespołu pompowego oraz model pompy.Modelowanie matematyczne oraz symulacje komputerowe są szeroko wykorzystywane do analizy pracy r[...]

Wykorzystanie programu PSIM do modelowania małej elektrowni słonecznej

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano program symulacyjny PSIM do modelowania małej elektrowni słonecznej. Za budowaniem układów fotowoltaicznych przemawia wiele korzyści i jest to doskonałą alternatywą zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Pomimo braku stosownych przepisów energetyka słoneczna rozwija się bardzo szybko.. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki symulacji dla wybranych parametrów dla przypadku gdy jest możliwe przetwarzanie energii wytworzonej przez ogniwa PV i zmagazynowanej w zespołach akumulatorów na energię użytkową. Abstract. In the paper, PSIM simulation software is utilised for modelling a small solar power station. Numerous advantages weight in favour of construction of photovoltaic systems that represent an excellent power provision alternative in areas with poorly developed electric power infrastructure. Despite lack of relevant regulations, solar power industry grows very fast. The presented paper contains results of simulations for selected parameters in the case when it is possible to process energy generated in PV cells and stored in battery units into utility power. (Use of PSIM software for modelling a small solar power station) Słowa kluczowe: energie słoneczna, fotowoltaika, elektrownie słoneczne. Keywords: system PV, photovoltaic cell , solar energy Wstęp Gwałtowny rozwój przemysłu oraz nowoczesnych technologii pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energie elektryczna. Obecnie jest ona wytwarzania głównie w oparciu o kopaliny takie jak węgiel kamienny i brunatny oraz technikę jądrowa bazująca na rozszczepieniu jądra uranu. Pokłady jednak tych surowców są skończone o czym coraz częściej i głośniej się mówi. Z tego powodu intensywnie rozwijane są metody produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła energii takie jak m.in. fotowoltaika [1,2,…,12]. Zainteresowanie systemami fotowoltaicznymi (PV) szybko wzrasta na Świecie ze względu na to, że przetwarzają on[...]

 Strona 1  Następna strona »