Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ RÓŻAŃSKI"

Lutowanie dyfuzyjne tytanu i jego stopu na osnowie fazy TiAl (γ)

Czytaj za darmo! »

Szybko rozwijające się przemysły: lotniczy, samochodowy i energetyczny powodują coraz większe zapotrzebowanie na nowe materiały inżynierskie, których właściwości sprostałyby tak ekstremalnym warunkom eksploatacji, jak: wysoka temperatura pracy, silne obciążenia czy praca w środowisku spalin. Z drugiej strony cennymi i pożądanymi właściwościami poszukiwanych materiałów jest duża twardość i wytrzymałość, odporność na korozję, również w środowisku agresywnych spalin, ale przede wszystkim mała gęstość. Zastosowanie materiałów inżynierskich łącząc ych wszystkie te cechy zapewniłoby trwałość eksploatacyjną i niezawodność działania dla podzespołów nowoczesnych maszyn i urządzeń pracujących w najbardziej niekorzystnych warunkach. Dzięki takim cechom, jak mała gęstość (4,5·103 kg/m3), duża wytrzymałość (wytrzymałość na rozciąganie 500÷700 MPa) i odporność na korozję, perspektywicznie postrzeganymi materiałami konstrukcyjnymi są tytan i jego stopy konwencjonalne. Znajdują one dziś zastosowanie w takich gałęziach przemysłu, jak: lotnictwo, przemysł samochodowy, energetyczny, chemiczny, petrochemiczny oraz spożywczy [1]. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku coraz większym zainteresowaniem cieszą się stopy tytanu na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych typu Ti-Al, w szczególności Ti3Al (α2) i TiAl (γ) oraz tzw. stopy typu duplex, zawierające obie te fazy [1, 2]. Stopy te tworzą nową generację tworzyw metalowych (tzw. intermetaliki), łączących cechy metali i ceramiki, a więc odpornych na korozję, żaroodpornych i żarowytrzymałych, o dużej twardości i zachowujących przy tym bardzo małą gęstość. Najpopularniejszą z faz typu Ti-Al jest faza γ (TiAl). Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia (1460°C), stosunkowo małą gęstością (3,8·103 kg/m3), dużą wytrzymałością względną, dobrą odpornością na pełzanie i utlenianie oraz brakiem skłonności do samozapłonu, niekorzystnej cechy charakterystycznej dla tytanu. Wy[...]

Lutowanie próżniowe tytanu technicznego i stopu tytanu na osnowie fazy TiAl (γ)

Czytaj za darmo! »

Szybko rozwijający się przemysł lotniczy, samochodowy i energetyczny stwarzają coraz większe zapotrzebowanie na nowe materiały inżynierskie, których właściwości odpowiadałyby tak ekstremalnym warunkom eksploatacji jak: wysoka temperatura pracy, duże obciążenia czy korozyjne środowisko spalin. Cennymi i pożądanymi właściwościami poszukiwanych materiałów jest duża twardość i wytrzymałość, odporność na korozję, również w środowisku agresywnych chemicznie spalin, a przede wszystkim mała gęstość. Dzięki takim właściwościom jak mała gęstość ≈4,5⋅103 kg/m3, duża wytrzymałość Rm 500÷700 MPa i odporność na korozję perspektywicznie postrzeganymi materiałami konstrukcyjnymi są tytan i jego stopy konwencjonalne [1÷3]. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku coraz większym zainteresowaniem cieszą się także stopy tytanu na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych z układu Ti-Al, w szczególności Ti3Al (α2) i TiAl (γ) oraz tzw. stopy typu duplex zawierający obie te fazy [1]. Stopy te tworzą nową generację tworzyw metalowych (tzw. intermetaliki) łączących cechy metali i ceramiki, a więc odpornych na korozję, żaroodpornych i żarowytrzymałych, o dużej twardości i zachowujących przy tym bardzo małą gęstość. Najbardziej popularną z faz układu Ti-Al jest faza γ (TiAl). Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia (1460°C), małą gęstością (3,8⋅103 kg/m3), dużą wytrzymałością względną, dobrą odpornością na pełzanie i utlenianie oraz brakiem skłonności do samozapłonu, niekorzystnej cechy tytanu. Wykazuje ona również dużą twardość i małą plastyczność. Jej wydłużenie w próbie rozciągania w temperaturze pokojowej wynosi zaledwie 1÷3%. Zarówno czysty tytan jako metal reaktywny, jak i jego stopy na osnowie faz międzymetalicznych należą do materiałów trudno lutowalnych [1÷3]. Jedną z najkorzystniejszych technicznie metod łączenia tych coraz częściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych o korzystnych, specjalistycznych [...]

 Strona 1