Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Rutecki"

Sieci sensoryczne w układach monitorowania zagrożeń środowiskowych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono aktualny stan badań oraz zamierzenia dotyczące rozległej hybrydowej sensorycznej sieci teleinformatycznej realizowanej w Politechnice Wrocławskiej (przy współudziale konsorcjantów) w ramach projektu POIG pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń. Celem projektu jest bowiem opracowanie efektywnej sieci teletransmisyjnej do dwukierunkowej transmisji danych, pomiędzy centrum zarządzania oraz rozmaitego typu czujnikami rozproszonymi w różnych lokalizacjach, zależnie od rodzaju kontrolowanego czynnika środowiskowego. Zakres pomiarowy obejmuje takie wielkości fizyczne, jak: pole (smog) elektromagnetyczne, hałas (czynnik akustyczny), gazy organiczne i nieorganiczne, odpady przemysłowe oraz biologiczne (kontrola mikrobiologiczna wody, systemy rozpoznawania bakterii Gram-ujemnych itp.). Założono trzy etapy realizacji sieci - prepilotażową, pilotażową (obecna faza) oraz docelową. Końcowa struktura powinna mieć zdolność łatwej rozbudowy o kolejne moduły czujnikowe/ nadawcze, za co będzie odpowiedzialny opracowywany w tym celu dedykowany protokół sieciowy, zapewniający odpowiedni poziom skalowalności sieci. Po stronie czujnika sygnały analogowe w module adaptacji formatów (MAF) są w pierwszej kolejno-  Rys. 1. Przykładowa struktura sensorycznej sieci teletransmisyjnej. Oznaczenia wyjaśniono w tekście 1) Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007÷2013 (umowa o dofinansowanie nr POIG.01.03.01-02-002/08-00). PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIII  i WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXIX  nr 8-9/2010 779 Wszys[...]

 Strona 1