Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław J. Jasiński"

Ekran aktywny w procesie azotowania jarzeniowego i jego wpływ na kinetykę procesu

Czytaj za darmo! »

Azotowanie jonowe jest znaną w inżynierii powierzchni metodą obróbki cieplno-chemicznej, która od 30. lat ubiegłego wieku ma znaczny wkład w rozwój przemysłu m.in. maszynowego i motoryzacyjnego. Procesy azotowania to jedna z najbardziej efektywnych technologii poprawiających odporność na zużycie przez tarcie oraz odporność korozyjną i wytrzymałość zmęczeniową metali i stopów [1÷3]. Podstawowym mechanizmem jonowej obróbki dyfuzyjnej jest oddziaływanie pomiędzy plazmą i powierzchnią materiału. Dodatkowo transport masy w plazmie ma decydujący wpływ na tworzenie się warstwy azotowanej [4÷6]. Metoda azotowania jarzeniowego jest ciągle rozwijana w celu dążenia do wyeliminowania lub ograniczenia np. uszkodzeń narożnych obszarów elementów w wyniku tworzących się wyładowań łukowych, zróżnicowania temperatury elementów o różnych kształtach i wymiarach oraz przegrzania elementów i niejednorodnej powierzchni roboczej detali przez występowanie efektów katody wnękowej i efektu krawędziowego. W celu rozwiązania tych problemów opracowano innowacyjną metodę azotowania jarzeniowego z zastosowaniem tzw. ekranów aktywnych (AS - active screen). W tej metodzie na obrabiane detale nałożono ekran aktywny wykonany z materiału katody, co pozwala w znacznym stopniu na wyeliminowanie niepożądanych efektów [7÷9]. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody azotowania z ekranem aktywnym na przykładzie procesu azotowania Fe armco i Ti Grade 2 oraz analiza wpływu zastosowania ekranów aktywnych na kinetykę procesu i właściwości otrzymanych warstw wierzchnich. Metodyka BADAŃ Materiałami stosowanymi do badań azotowania jarzeniowego było Fe armco i Ti Grade 2 o składzie chemicznym podanym w tabeli 1. Proces azotowania jarzeniowego Fe armco przeprowadzono w temperaturze: T = 693, 733, 773, 813 K przez 6 h, natomiast Ti Grade 2 azotowano w temperaturze T = 803, 833, 863 K przez 8 h. Ciśnienie w komorze roboczej urządzenia wynosiło 150 Pa, a skład atmosfery azotuj[...]

 Strona 1