Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Zaremba"

Import mrożonych owoców i warzyw do UE

Czytaj za darmo! »

Unia Europejska jest importerem netto mrożonych warzyw i owoców. Obroty mrożonymi warzywami realizowane są w ok. 90% w ramach Wspólnoty. Import mrożonych owoców spoza UE zwiększył się w latach 2007-2009 do 43% (wobec 37% w latach 2001-2003), za sprawą wzrostu przywozu z Serbii, Chin i Maroka. Głównymi importerami mrożonych warzyw w UE-27 są Niemcy, Francja i Wielka Brytania, a owoców także Holandia i Belgia. W obecnej dekadzie ujemne saldo handlu zagranicznego mrożonymi warzywami zmniejszyło się z 47 tys. t przeciętnie w latach 2001-2003 do 35 tys. t w latach 2007-2009. Dodatnie saldo handlu zagranicznego utrzymuje się jedynie w obrotach mrożonym groszkiem, fasolką i mieszankami warzyw. Systematyczny wzrost importu mrożonego groszku do UE-27 spowodował obniżenie dodatniego salda obrotów z 10 tys. t na początku dekady do 4 tys. t w latach 2007-2009. W tym samym czasie dodatnie saldo handlu mrożoną fasolką i mieszankami warzyw zwiększyło się odpowiednio z 19 do 28 tys. t i z 24 do 48 tys. t. Spadek importu zewnętrznego mrożonej kukurydzy, przy rosnącym eksporcie tego produktu, spowodował obniżenie się ujemnego salda z 12 tys. t w latach 2001-2003 do 6 tys. t w latach 2007-2009. Wzrostowi z 29 do 46 tys. t uległo natomiast ujemne saldo obrotów mrożoną papryką. Stałe jest jedynie ujemne saldo wymiany handlowej mrożonymi pomidorami, które w obecnej dekadzie wynosi średnio 6 tys. t. W obrotach mrożonymi owocami z państwami trzecimi ujemne saldo pogłębiło się z 256 tys. t w latach 2001-2003 do 345 tys. t w latach 2007-2009. W okresach tych zwiększyło się ujemne saldo handlu mrożonymi truskawkami - z 55 do 103 tys. t. Z powodu [...]

Rynek zagęszczonego soku pomarańczowego na świecie i w Unii Europejskiej


  Światowa produkcja pomarańczy (wg USDA) zwiększyła się ze średnio 49 mln t w sezonach 2001/2002-2003/2004 do przeciętnie 51 mln t w trzech ostatnich sezonach. Produkcja Brazylii - największego światowego producenta tych owoców - zwiększyła się z 17,6 do 18,1 mln t, a w USA spadła z 11,2 do 7,9 mln t. Zwiększa się natomiast stale powierzchnia plantacji pomarańczy w Indiach i Chinach. Wytwarzane w tych krajach pomarańcze kierowane są na rynki własne, jednak gdy wzrost produkcji utrzyma się, Indie i Chiny staną się silnym konkurentem dla aktualnych liderów rynku. W 2010 r. produkcja pomarańczy w Indiach wyniosła 6,3 mln t, a w Chinach 5 mln t. Spośród krajów należących do Unii Europejskiej największymi producentami tych owoców są Hiszpania i Włochy. Produkcja pomarańczy w Hiszpanii wynosi przeciętnie 26-34 mln t, jednak w 2012 r. spodziewane są znacznie mniejsze zbiory. Wpływ na to miała susza pod koniec 2011 r. oraz przymrozki, które nawiedziły Hiszpanię na początku bieżącego roku. Warunki te doprowadziły w niektórych regionach do powstania strat sięgających 70% plonów. We Włoszech produkcja jest mniejsza i w latach 2009-2010 wynosiła przeciętnie 24 mln t. Sytuacja w produkcji soków zagęszczonych Znaczna część światowej produkcji pomarańczy (wg USDA 55-60%) przeznaczana jest do spożycia w formie nieprzetworzonej. Do produkcji soków zagęszczonych wykorzystywanych jest 4-5% zbiorów tych owoców. Zmiany wielkości zbiorów pomarańczy w ujęciu globalnym nie mają istotnego przełożenia na produkcję soków zagęszczonych. Korelacja wynosi tu jedynie 0,35. Głównym producentem zagęszczonego soku pomarańczowego na świecie jest Brazylia z ok. 60% udziału w produkcji światowej. Udział USA - drugiego kraju pod względem wielkości produkcji - wynosi ok. 30%. Pozycja USA (głównie Florydy) w ko[...]

Sytuacja na rynku mrożonych warzyw w UE


  W unijnym handlu mrożonymi warzywami ujemny bilans obrotów zmniejszył się z 973 tys. t w latach 2004-2006 do 638 tys. t w latach 2010-2012, a w ujęciu wartościowym z 744 do 580 mln euro. W obrotach z krajami trzecimi w ostatnich latach ilościowy bilans handlu był dodatni i średnio w okresie 2010-2012 wynosił 44,8 tys. t (przy czym w roku 2012 osiągnął 135 tys. t), natomiast bilans wartościowy był w tym czasie ujemny i wyniósł 78,4 mln euro. Mrożone warzywa stanowiły w latach 2010-2012 ok. 43% łącznego wolumenu przywozu do UE przetworów warzywnych. Na rynku Wspólnoty największy jest popyt na warzywa mrożone zakwalifikowane do grupy "pojedynczych warzyw". Należą do niej takie gatunki, jak: marchew, pietruszka, brukselka, cebula, kalafior czy brokuły oraz mrożonki wytwarzane z wielu warzyw uprawianych w innych strefach klimatycznych. Import mrożonek z tej grupy zwiększał się w latach 2002-2012 średnio o 3% w skali roku - z 878 tys. t w latach 2002-2003 do 1135 tys. t w latach 2010-2012. Ponad 91% dostaw tych produktów na rynek UE realizowanych jest przez kraje członkowskie - głównie przez Belgię, Polskę i Hiszpanię, a także Francję i Holandię. Dostawy spoza Wspólnoty zdominowane są przez Chiny. W latach 2010-2012 przywóz z Belgii warzyw pojedynczych wynosił przeciętnie 390,5 tys. t, z Polski - 208 tys. t, a z Hiszpanii - 133,5 tys. t. Francja, Holandia i Chiny dostarczały w tym czasie odpowiednio 84, 81 i 64 tys. t. Spośród tych dostawców w okresie 2002-2012 najszybciej zwiększał się przywóz z Chin - średnio o 7,4% w skali roku, a najwolniej z Holandii - o 1,8%. Import z Polski oraz z Francji wzrastał przeciętnie o 4,2% rocznie. Ceny mrożonek sprowadzanych z Polski wynosiły w latach 2010-2012 ok. 0,5 euro/kg, wobec 0,75 euro/kg średnio we Wspólnocie. Najwyższe ceny występowały w imporcie z Francji (0,89 euro/kg), Hiszpanii (0,82 euro/kg) i Chin (0,81 euro/kg). W unijnym handlu istotną rolę odgrywają także mieszanki mrożon[...]

 Strona 1