Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAEL L. KORWIN-PAWŁOWSKI"

Badanie właściwości elektrokatalitycznych wielowarstwowych struktur typu Pt/Pd dla niskotemperaturowych, polimerowych ogniw paliwowych


  Ogniwa paliwowe typu PEMFC (Polimer Electrolyte Membrane Fuel Cells) mają duży potencjał aplikacyjny w obszarze technologii czystych źródeł energii. Przemawia za tym szereg ważnych zalet, takich jak: możliwość zasilana czystym wodorem, prostymi węglowodorami, jak również alkoholami zasobnymi w wodór (np.: metanolem), niska temperatura pracy (poniżej 100°C) oraz możliwość miniaturyzacji. Przewidywanym głównym obszarem ich zastosowania jest zasilanie mobilnych urządzeń elektronicznych. Ogniwa typu PEMFC są zbudowane z dwóch elektrod, na których zachodzą reakcje redukcji i utleniania oraz z rozdzielającej je jonoprzewodzącej membrany. Elektrody wykonuje się z porowatego nawęglonego papieru lub z tkaniny z włókien węglowych zaimpregnowanej z jednej strony zawiesiną węgla z teflonem. Jonoprzewodzące membrany wykonuje się z cienkiej folii polimerowej, najczęściej z Nafionu materiału produkowanego przez firmę DuPont. Nafion jest to kopolimer tetrafluoroetenu (monomer teflonu) i per fluorowanego eteru oligowinylowego zakończonego silnie kwasową resztą sulfonową. Ma on własności umożliwiające przepływ ładunku w sposób podobny jak to ma miejsce w roztworach elektrolitów. Podczas montażu ogniwa paliwowego obie strony membrany pokrywa się katalizatorem bazującym na platynie i dociska obustronnie do elektrod tak, aby uzyskać dobre połączenie elektryczne pomiędzy katalizatorem i materiałem węglowym elektrod (rys. 1). W pierwszych konstrukcjach ogniw paliwowych typu PEMFC katalizatorem była platyna w postaci nanocząstek (czerń platynowa) [1÷4] nanoszona na powierzchnię membran z alkoholowej mieszaniny katalizatora z emulsją nafionową, techniką malowania lub rozpylania [2, 5÷8]. Zwykle ilość naniesionego w ten sposób metalu wynosiła 4÷6 mg/cm2. Obecnie w celu zmniejszenia ilości nanoszonego katalizatora [3, 5, 9÷15], coraz powszechniej stosuje się techniki plazmowego osadzania warstw [4, 12, 16÷21]. Techniki plazmowe umożliwiają osadzanie[...]

 Strona 1