Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Kwiecień"

Wykorzystanie inklinometrów w ocenie zachowania się otoczenia wbijanej kolumny kamiennej


  Wmetodzie wymiany dynamicznej proces formowania kolumn kamiennych w gruncie słabym odbywa się z użyciem techniki i sprzętu podobnego do używanego podczas konsolidacji dynamicznej. Powstały po zrzucie ubijaka (o masie 10 ÷ 12 t, z wysokości 10 ÷ 25 m [1]) krater zapełnia się grubookruchowymmateriałem, wbijanym w podłoże gruntowe przez kilkakrotny zrzut ubijaka. Specyfika metody, skutkująca przemieszczaniem gruntu w sąsiedztwie kolumny, dobrze koresponduje z pomiarami inklinometrycznymi. Inklinometry, zainstalowane w odpowiednichmiejscach, pozwalają na szybkie i łatwe uzyskanie informacji na temat przemieszczeń gruntu wokół kolumny.Analogiczne zastosowania inklinometrów do badań gruntu w sąsiedztwie kolumn piaskowych oraz kolumn Geopier zostały opisane odpowiednio w [2] i [3]. W artykule przedstawiono program badań inklinometrycznych oraz wybrane wyniki pomiarów, uzyskane w trakcie kształtowania pojedynczej kolumny kamiennej. Program badań Badania przeprowadzono na poletku o wymiarach 14 x 14m, zlokalizowanym w południowo-wschodniej części Polski. Po usunięciu warstwy humusu w centralnej części poletka wytyczono miejsce wykonania kolumny kamiennej. W celu identyfikacji warunków gruntowo-wodnych wykonano sondowania statyczne typu CPTU oraz analizę makroskopową (podczas wiercenia otworów w miejscach instalacji inklinometrów). Stwierdzono, że podłoże do 7,5 m budują utwory czwartorzędowe. Do głębokości ok. 5,[...]

wpływ środowiska na stan techniczny kościoła wszystkich świętych w Sierotach


  Kościół katolicki pod wezwaniem Wszystkich Świętych w miejscowości Sieroty koło Pyskowic (pow. gliwicki) to zabytkowy, drewniano-murowany obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego [3] (fot. 1). Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1299 roku, jednak nie dotrwał on do czasów dzisiejszych [1]. Obecną świątynię wzniesiono w XV wieku. Najstarsze zachowane jej drewniane elementy pochodzą z 1457 roku, a murowane prezbiterium z 1470 roku. W minionych latach był on kilkakrotnie odnawiany (1895, 1904, 1907, 1957 r.), wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Kościół Wszystkich Świętych to obiekt jednonawowy, orientowany, o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej. Kościół składa się z prezbiterium i zakrystii, zbudowanych z kamienia naturalnego na zaprawie wapiennej, oraz nawy (na rzucie prostokąta) z drewna jodłowego. Ściany prezbiterium i zakrystii wspierają się na płytko posadowionych fundamentach kamiennych, o zmiennej wysokości względem terenu. Natomiast ściany nawy oparte są na płytko posadowionych fundamentach kamiennych przez dębowe podwaliny. Do nawy od zachodu przylega kwadratowa wieża. Słupy narożne wykonane z drewna ciosanego posadowione na kamiennych i/ 12/2014 17 Kościół usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu (maksymalnie ok. 4,5 m nad poziom ul. Kościelnej), w otoczeniu nieczynnego już cmentarza oraz wiekowych drzew. Plac kościelny jest ogrodzony murem z kamienia łamanego, wybudowanym prawdopodobnie w XVIII wieku. Stan techniczny obiektu Szczegółowe oględziny obiektu oraz analiza materiałów archiwalnych [2], [4] wskazują na zły stan techniczny obiektu sakralnego. Dotyczy to w szczególności jego ścian w części przyziemnej oraz fundamentów, a także wieży, jak również wyposażenia kościoła i polichromii. Ściany prezbiterium i zakrystii pozostają silnie zawilgocone (fot. 2a), występują na nich też lokalne spękania. Ściany nawy głównej są pofałdowane i skor[...]

Elektronika spawarek GMAW DOI:


  1. Wprowadzenie 30 lat temu władze Akademii Górniczo-Hutniczej zdecydowały, ze student, który w szkole sredniej opanował kanony matematyki wyzszej, w ramach indywidualnego toku studiów "Spawanie i ciecie pod woda" opanuje program IV roku energoelektroniki, IV roku fizyki łuku i IV roku elektrotermii, nie uczeszczajac na wczesniejsze lata studiów tych specjalnosci. Po zaliczeniu studium elektroniki powstał wydrukowany w miesieczniku "Radioelektronik" artykuł o naprawie elektronicznych spawarek tyrystorowych. Z tego artykułu uczyły sie tabuny serwisantów. Spawarki te nadal sa serwisowane. Uzyskana zas wiedza na studium fizyki zaowocowała powstaniem artykułu w "Przegladzie Spawalnictwa", przedrukowanego w Anglii w "Welding International" o nowej, przepływowej, a nie (jak dotychczas uznawano) elektrycznej koncepcji łuku plazmowego. Uzyskawszy wiedze na studium elektrotermii i projektowania falowników u prof. Aleksego Kurbiela, młody inzynier pojechał do Instytutu Spawalnictwa, aby zarazic tamtejszych pracowników projektowaniem spawarek falownikowych i sterowania mikroprocesorowego spawarek tyrystorowych. Pomimo ze było embargo na szybkie tyrystory i tranzystory duzej mocy, udało sie wykonac pierwsze prototypy spawarek falownikowych, a przede wszystkim wyszkolic kadry. W czasie kadencji prezydenta Lecha Wałesy, gdy zlikwidowano embarga na dostawy elektroniki, w Opolu, we Wrocławiu i w Bielawie ruszyła masowa produkcja spawarek falownikowych. Wyszkolone wtedy kadry zasiliły biura projektów najwiekszych zakładów produkujacych spawarek. Efektem ubocznym tych działan było stworzenie przez byłego rektora Karola Musioła na Uniwersytecie Jagiellonskim we współpracy z czescia politechniczna Uniwersytetu w Orleanie bardzo dobrego osrodka fizyki łuku spawalniczego. Celem tego artykułu jest zarazenie młodych inzynierów elektroników pracujacych w UDT innowacjami w projektowaniu spawarek i innowacjami w spawalnictwie. 2. Charakterystyki[...]

 Strona 1