Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Jaracz"

Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów DOI:10.15199/65.2017.1.8


  W artykule podjęto próbę określenia niektórych wymagań wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów. Przedstawiono przesłanki określenia szczególnych wymagań wobec opakowań wód butelkowanych wynikające z rozwoju rynku wód oraz procesu starzenia się społeczeństwa. Zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych metodami: ankietową oraz eye tracking, dotyczące identyfikacji problemów starszych konsumentów z opakowaniami wód butelkowanych. Zakres prowadzonych badań dotyczył problemów starszych konsumentów związanych z bezpieczeństwem produktu i konsumenta oraz ochroną środowiska naturalnego, problemów z użytkowaniem opakowań wód butelkowanych oraz informacjami zamieszczonymi na opakowaniach. Analiza wyników badań pozwoliła na określenie niektórych wymagań wobec opakowań, jakie powinny być spełnione w celu poprawy satysfakcji starszych konsumentów z użytkowania wód butelkowanych. Analiza pozwoliła również wskazać dalsze kierunki badań opakowań wód butelkowanych, w wyniku których będzie możliwe szczegółowe uzupełnianie rekomendowanych wymagań.Od kilku lat w Polsce utrzymuje się trend w spożyciu wody butelkowanej. Woda butelkowana jest najchętniej kupowanym napojem bezalkoholowym, a jej spożycie rośnie średnio o 4 l/osobę/ rok [17]. Jak wynika z najnowszych badań [5], statystyczny Polak wypija rocznie 96 l wody butelkowanej, podczas gdy Francuzi i Hiszpanie ok. 120 l, Belgowie 127 l, Węgrzy 131 l, Niemcy 177 l, a Włosi niemal 190 l/osobę/rok (rysunek 1). Rynek wody mineralnej w Polsce jest zatem bardzo perspektywiczny i w kolejnych latach oczekiwany jest dalszy jego rozwój [10, 11]. STARSZY KONSUMENT na rynku wód butelkowanych Rozwojowi rynku wód butelkowanych sprzyja przede wszystkim prozdrowotny styl życia Polaków, którego odzwierciedleniem są m.in. zmiany w strukturze spożycia napojów, prowadzenie aktywnego trybu życia oraz coraz większa wiedza na ten temat. Jak wynika z badań [17][...]

 Strona 1