Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA BARTŁOMIEJCZYK"

Materiały węglowe jako sondy tlenometryczne

Czytaj za darmo! »

Większość materiałów węglowych wykazuje właściwości paramagnetyczne [1÷10]. Paramagnetycznymi są węgle naturalne [1÷10], macerały węglowe [11÷18], fulereny [19÷22], karbonizaty węgli [15, 23÷26], macerałów [15, 27÷28] oraz karbonizaty materiału roślinnego [29÷31]. Centra paramagnetyczne materiałów węglowych oddziałują z paramagnetycznymi molekułami tlenu O2 [15, 16, 32, 33]. Oddziaływania te zależą od struktury chemicznej próbki węglowej, która warunkuje dostęp tlenu do jej centrów paramagnetycznych. Sondę tlenometryczną może stanowić materiał węglowy silnie oddziałujący z tlenem, a takimi próbkami węglowymi są materiały o dużej koncentracji centrów paramagnetycznych oraz o dużej zawartości wielopierścieniowych struktur aromatycznych [15, 16, 32, 33]. W badaniach sond tlenomet[...]

 Strona 1