Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BENIAMIN MOLINS"

Badania zachowania się stali Crofer 22APU w atmosferach utleniających

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania utleniania stali Crofer 22APU przeznaczonej do budowy interkonektów w ogniwach typu SOFC. Badania prowadzono w zakresie temperatur pracy ogniw paliwowych (700-900oC) w atmosferach o różnym ciśnieniu parcjalnym tlenu. Przeprowadzono badania kinetyki utleniania oraz badania utworzonej zgorzeliny z wykorzystaniem metod XRD, EDX i SEM. Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym składnikiem wytworzonej zgorzeliny był Cr2O3. Zaobserwowano również występowanie spinelu (MnCr2O4), który jedynie w temperaturze 900oC we wszystkich badanych atmosferach tworzy ciągłą warstwę. Słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, powietrze, para wodna Studies of Crofer 22APU steel behaviors in different oxidizing atmospheres In the present studies interconnect material Crofer [...]

 Strona 1