Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław PIĄTEK"

Problemy regulacyjne usług nomadycznych w telekomunikacji

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy telekomunikacyjnych usług z dostępem nomadycznym powszechnie określanych jako usługi nomadyczne. To skrócone określenie nie zmienia zasadniczego sposobu rozumienia zjawiska nomadyczności w telekomunikacji. Usługi te pojawiły się w wyniku zastosowania nowych techniki telekomunikacyjnych lub wykorzystania istniejących technik do oferowania usług o nowych właściwościach użytkow[...]

Usługa telekomunikacyjna

Czytaj za darmo! »

USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA JAKO PRZEDMIOT REGULACJI Usługi telekomunikacyjne od dziesięcioleci są poddane wielostronnej regulacji we wszystkich państwach. Ze względu na ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego i postępu społecznego są one przedmiotem szczegółowych analiz ekonomicznych. Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w relacjach transgranicznych wymusiło liczne uzgodnienia dotyczące t[...]

Nowe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (Premium Rate) DOI:10.15199/59.2018.7.1


  Charakterystyka usług o podwyższonej opłacie Przedsiębiorcy telekomunikacyjni - poza usługami o charakterze transmisyjnym - dostarczają również takie usługi, których podstawowym składnikiem jest dodatkowe świadczenie znacznie podnoszące ich cenę. Dostawcą dodatkowego świadczenia (np. informacyjnego, rozrywkowego, rozliczeniowego) jest z reguły odrębny podmiot współpracujący z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Usługi te są określane w praktyce i w literaturze zagranicznej jako Premium Rate Services (PRS), Special Rate Services (SRS) [1], natomiast w polskim prawie jako usługi o podwyższonej opłacie lub usługi telekomunikacyjne z dodatkowym świadczeniem. Wzbudzają one zainteresowanie regulatora i ustawodawcy głównie z powodu powtarzających się naruszeń praw i interesów abonentów, korzystających z tych usług. Mimo tego, że rzeczywista skala naruszeń jest niewielka w porównaniu z wartością całego rynku wymienionych usług, to medialny oddźwięk spraw tego rodzaju wywołuje co pewien czas gwałtowną reakcję władz państwowych. Polega ona na modyfikowaniu warunków prawnych świadczenia usług. Usługi o podwyższonej opłacie są fragmentarycznie regulowane przepisami prawa Unii Europejskiej [2]. Wymagania dotyczące tych usług są głównie inicjatywą krajowego ustawodawcy. W dniu 12 grudnia 2018 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne [3]. Wprowadza ona bardzo rygorystyczne warunki świadczenia omawianych usług. Dotychczasowe warunki zostały określone ustawą nowelizującą Prawo telekomunikacyjne z 16 września 2011 r. [4]. Część z nich weszła w życie w grudniu 2011 r., natomiast powinności TELE-RADIO-ELEKTRONIKA-INFORMATYKA ROK ZAŁOŻENIA 1928  ROCZNIK XCI  ISSN 1230-3496 7/2018 * Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, e-mail: spiatek@wz.uw.edu.pl Stanisław PIĄTEK* Nowe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (Premium Rate) New conditions concerning the provi[...]

 Strona 1