Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Kacik"

EFEKTYWNOSC PROTOKOŁU OLSR Z MECHANIZMEM OCENY ZASOBÓW WEZŁÓW I ADAPTACYJNYM WYBOREM TRASY DOI:10.15199/59.2015.8-9.61


  W artykule dokonano oceny wydajnosci mechanizmu routingu bazujacego na zasobach wezłów sieci MANET, nazywanego RESA-OLSR (ang. RESources Aware OLSR). Mechanizm wykorzystuje metryki okreslajace stan baterii i obciaenie wezła ruchem do wyznaczenia metryki globalnej wezła, odwzorowanej na wartosc parametru Willingness. Badania symulacyjne potwierdzaja skutecznosc mechanizmu oceniana na podstawie wydłuenia czasu pracy sieci oraz wzrostu liczby dostarczonych pakietów. 1. WSTEP Mobilne sieci organizowane doraznie, nazywane w literaturze sieciami MANET (ang. Mobile Ad-hoc NETwork), składaja sie z równorzednych, mobilnych wezłów, komunikujacych sie ze soba za pomoca wieloskokowych łaczy bezprzewodowych. Sieci te sa pozbawione hierarchicznosci i centralnych jednostek zarzadzajacych czy wezłów-koordynatorów. Ze wzgledu na fakt, e wezły te moga poruszac sie i formowac odpowiednie sieci w dowolny sposób, siec taka ma tendencje do dynamicznych zmian swojej topologii. W zwiazku z tym spełnienie wymagan dotyczacych mobilnosci i zdolnosci do dynamicznej rekonfiguracji wymaga wbudowania odpowiedniej logiki bezposrednio w wezły [1]. Wydajnosc mobilnych sieci ad-hoc zaley w głównej mierze od efektywnosci zastosowanego mechanizmu routingu. Powszechnie uwaa sie, e standardowe protokoły routingu opracowane dla sieci stacjonarnych sa mało wydajne w sieciach MANET [3]. Swobodne i losowe przemieszczanie sie wezłów powoduje, e topologia sieci nie jest stała ale dynamicznie sie zmienia. W takich sieciach z koniecznosci jest generowany dodatkowy ruch zwiazany z odkrywaniem wezłów sasiednich. Skutkuje to poszukiwaniem takich rozwiazan, które ze wzgledu na ograniczona przepustowosc sieci radiowych generuja moliwie niewielki ruch zwiazany z odkrywaniem otoczenia i aktualizacja informacji o wezłach sasiednich. Jednym z najbardziej popularnych protokołów routingowych stosowanych w sieciach bezprzewodowych jest OLSR (ang. Optimized Link State[...]

 Strona 1