Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa T. Pawłowicz-Sosnowska"

Analiza składu chemicznego napojów energetycznych w zakresie związków pobudzających i wypełniających DOI:10.15199/62.2018.4.9


  Napoje energetyzujące należą do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które wg definicji powinny charakteryzować się korzystnym wpływem na jedną lub więcej funkcji ponad efekt odżywczy, polegający na poprawie stanu zdrowia lub samopoczucia czy też zmniejszeniu ryzyka chorób1, 2). Należy odróżnić napoje energetyczne od napojów energetyzujących, które są pojęciem szerszym. Według klasycznego podziału do napojów energetyzujących zaliczają się napoje energetyczne (ogólnie rozumiane i postrzegane jako energy drinks) oraz napoje izotoniczne. Napoje te (potocznie zwane "energetykami") mają za zadanie pobudzić zmęczony organizm do działania. Napoje izotoniczne (potocznie zwane "izotonikami") dostarczają organizmowi brakujących składników (np. soli mineralnych i witamin) po dużym wysiłku, np. sportowym, lub niedyspozycji fizjologicznej3). Dodatkowo napoje izotoniczne wg ich działania można podzielić na: izotoniczne (dostarczają energii w postaci węglowodanów i soli mineralnych), hipotoniczne (nawadniają organizm, mają małą zawartość węglowodanów) i hipertoniczne (wysokoenergetyczne i uzupełniające brakujące składniki po wyczerpującym wysiłku fizycznym)3-6). Napoje energetyczne pełnią funkcję psychostymulującą, pobudzającą i zwiększającą aktywność procesów wewnątrzkomórkowych. Są one Wioletta Żukiewicz-Sobczaka, Paweł Sobczakb, Marta Siłucha, Marcin Weinera, Ewa T. Pawłowicz-Sosnowskaa, Paulina Wojtyła-Buciorac, d, Jarosław Chmielewskie, Ilona Żeber-Dzikowskaf, Barbara Gworeke, Jerzy Zagórskia 97/4(2018) 561 Dr hab. Marcin WEINER, prof. nadzw., ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, a w 2013 r doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Jest dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Państwowej Szkole [...]

 Strona 1