Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Bagrij"

Modelowanie naroży ram żelbetowych w metodzie S-T DOI:10.15199/33.2015.06.29


  W artykule przedstawiono analizę naroży ram żelbetowych metodą Strut-and-Tie. Obliczenia przeprowadzono w programie CAST dla różnych modeli kratownicowych.Wyniki obliczeń porównano na podstawie kryterium energetycznego najmniejszej energii odkształcenia sprężystego prętów. Słowa kluczowe: rama żelbetowa, węzły ram, metoda kratownicowa, moment zamykający naroże.Idea metody S-T (Strut-and-Tie) w projektowaniu konstrukcji żelbetowych wywodzi się z analogii kratownicowej Rittera i Mörscha zaproponowanej na początku XX w. do wymiarowania belek żelbetowych na ścinanie. Temat zastosowania metody S-T w obliczeniach konstrukcji betonowych został ponownie podjęty przez Martiego w 1985 r., a następnie przez Schlaicha (1987 r.), Collinsa i Mitchella (1991 r.) oraz MacGregora (1992 r.) [1].Metoda STma duże znaczenie praktyczne, gdyż w prosty i przejrzysty sposób tłumaczy przebieg sił w konstrukcji - szczególnie w miejscu styku kilku prętów (np. w węzłach ram). Równolegle ze wzrastającą dostępnością wyników eksperymentalnych[...]

 Strona 1