Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JÁNOS HAJAS"

Unikalna koncepcja otrzymywania past pigmentów antykorozyjnych

Czytaj za darmo! »

Opracowano skład past pigmentów antykorozyjnych bez dodatku żywicy przeznaczonych do systemów rozpuszczalnikowych. W recepturach zastosowano specjalną kombinację środków zwilżających i dyspergujących z dodatkiem reologicznym na bazie modyfi kowanego mocznika. Pasty odznaczają się doskonałą defl okulacją, brakiem osadzania się pigmentów w czasie przechowywania past oraz uniwersalną kompatybiln[...]

Więcej niż środek dyspergujący

Czytaj za darmo! »

Opracowano nowy typ środka pomocniczego: zwilżającego i dyspergującego, który powoduje nie tylko obniżenie lepkości, ale także działa przeciwko osadzaniu i reguluje właściwości reologiczne past pigmentowych w recepturach wodnych farb lateksowych. Nowy środek pomocniczy może być stosowany nie tylko w farbach lateksowych, ale także w recepturach gruntów wodorozcieńczalnych i w utwardzaczach w recepturach wodnych epoksydowych pokryć podłogowych, gdzie powoduje doskonałą stabilizację pigmentów i działa przeciwko osadzaniu. More than dispersing additive A new type of wetting and dispersing additives has been developed, which provides not only viscosity reduction but also anti-settling and control of colorant acceptance in aqueous latex paint formulations. The new additive can be used not only in latex paints, but also in water reducible primer formulations and in the hardener side of aqueous epoxy fl ooring formulations to provide a high level of pigment stabilization together with anti-settling. 1. Wprowadzenie W recepturach wodnych farb lateksowych stosuje się wiele różnych środków pomocniczych do dyspersji pigmentów i wypełniaczy: nie tylko środki dyspergujące, ale także środki zwilżające, przeciwko osadzaniu, a także specjalne środki powierzchniowo czynne w celu poprawienia kompatybilności składników w pastach pigmentowych. Ist[...]

 Strona 1