Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Grabowski"

Praktyki dyskryminacji alternatywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Pakiet dyrektyw UE z 2002 r. stanowi, że - w celu zwiększenia konkurencji usługowej oraz uniknięcia kosztów powielania infrastruktury - operatorzy zajmujący pozycje znaczące na danych rynkach właściwych są zobowiązani do udostępniania na określonych warunkach elementów swojej infrastruktury oraz przestrzegania określonych reguł we współpracy z innymi operatorami. W szczególności dotyczy to oferowania im w świadczeniu usług hurtowych warunków nie gorszych, niż własnym jednostkom biznesowym lub służbom świadczącym usługi detaliczne dla użytkowników końcowych. Odnosi się to zarówno do cen jednostkowych usług hurtowych, jak i warunków technicznych oraz organizacyjnych współpracy. Wprowadzenie konkurencji usługowej ma jednocześnie (tam, gdzie to możliwe) - zgodnie z koncepcją drabi[...]

Wpływ udziału objętościowego TiB2 na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytu ziarnistego SiC-TiB2


  Właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych umożliwiają ich użycie jako materiałów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń mechanicznych, tarcia i wysokiej temperatury. Jednym z możliwych zastosowań są ostrza do obróbki skrawaniem [1]. Wymagania stawiane takim materiałom obejmują mały współczynnik tarcia, duże wartości przewodnictwa cieplnego, modułu sprężystości, twardości i wytrzymałości mechanicznej oraz jak najlepszą odporność na kruche pękanie. Jednym z kierunków rozwoju materiałów ceramicznych jest tworzenie tzw. kompozytów ziarnistych, czyli materiałów polikrystalicznych, w których w osnowie ziaren jednej fazy ceramicznej występują dyspersyjnie rozmieszczone cząstki innej fazy. Celem takiego postępowania jest uzyskanie większej wytrzymałości i odporności na kruche pękanie. Istotną zaletą tych materiałów jest możliwość ich otrzymywania konwencjonalnymi ceramicznymi metodami wytwarzania. Mechanizm powiększania odporności na kruche pękanie w kompozytach ziarnistych jest związany m.in. z powstawaniem naprężeń wewnętrznych wokół cząstek fazy rozproszonej, co wpływa na sposób rozprzestrzeniania się spękań pod wpływem naprężeń zewnętrznych. Kontrolowane generowanie naprężeń wewnętrznych w kompozytach ziarnistych wynika z odpowiedniego doboru faz, tak aby miały one różne wartości współczynników rozszerzalności cieplnej [2, 3]. Przykładem takiego sposobu działania jest tworzenie kompozytów ziarnistych o osnowie z SiC zawierających cząstki np. borku tytanu TiB2 [4÷6]. Węglik krzemu ma specyficzną kombinację właściwości chemicznych, mechanicznych i termicznych i dlatego ceramika z SiC jest jedną z najbardziej interesujących grup konstrukcyjnych tworzyw ceramicznych. W tabeli 1 przedstawiono podawane w literaturze właściwości faz składowych kompozytu SiC-TiB2 [7÷13]. Borek tytanu TiB2 ma współczynnik rozszerzalności cieplnej większy od współczynnika rozszerzalności cieplnej węglika krzemu (tab. 1), co powoduje powstanie naprę[...]

 Strona 1