Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna KLICH-KAFEL"

Nanokompozyty TiO2 / SnO2 jako rezystancyjne sensory gazu


  Rezystancyjne detektory gazów na bazie prostych tlenków metali, takich jak TiO2 i SnO2 są znane od wielu lat, jednakże pomimo dużej czułości ich podstawową wadą jest brak selektywności. Czujniki gazów na bazie TiO2 w przeciwieństwie do SnO2 pracują w bardzo wysokich temperaturach. Ostatnio obserwuje się rosnące zainteresowanie materiałami kompozytowymi, które składają się z dwóch tlenków metali, np. SnO2/ZnO, Fe2O3/ZnO, Fe2O3/SnO2, WO3/SnO2 dla aplikacji sensorowych. Kompozyty TiO2/SnO2 znane są jako czujniki wodoru i materiały katalityczne [1-4] gdyż łączą najkorzystniejsze właściwości poszczególnych składników. Mechanizm detekcji amoniaku jest bardziej złożony [5-7]. Na powierzchni czujnika zachodzą dwa przeciwstawne procesy. Oddziaływanie NH3 z zaadsorbowanym tlenem na powierzchni powoduje obniżenie oporu oraz powstanie H2O i NOx (NO i NO2), natomiast reakcja pomiędzy amoniakiem a tlenkami NO i NO2 jest odpowiedzialna za wzrost oporu. Oba zachodzące jednocześnie p[...]

 Strona 1