Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz KACZOREK"

TADEUSZ CHOLEWICKI (1907-1988)

Czytaj za darmo! »

Prof. T. Cholewicki urodził się 23 października 1907 r. w Warszawie. Po ukończeniu ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego wstąpił w 1925 r. na Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1930 r. jako magister filozofii w zakresie matematyki. Po odbyciu służby wojskowej podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na którym w 1935 r. uzyskał dyplom inży[...]

Fractional positive linear systems and electrical circuits

Czytaj za darmo! »

Fractional positive linear continuous-time and discrete-time systems are addressed. The solutions to the state equations of the fractional systems are derived using the Laplace and the Z transforms, respectively. Necessary and sufficient conditions are established for the internal and external positivity of the fractional systems. Some applications of the of the fractional systems theory to elec[...]

Badanie stabilności dodatnich układów dwuwymiarowych z opóźnieniami

Czytaj za darmo! »

Wprowadzono nowe pojęcie stabilności praktycznej dla dwuwymiarowych układów ułamkowego rzędu. Podano warunki konieczne i wystarczające stabilności praktycznej i stabilności asymptotycznej dodatnich dwuwymiarowych układów liniowych ułamkowego rzędu. Wykazano, ze stabilność asymptotyczna dodatnich układów z opóźnieniami nie zależy od liczby i wielkości opóźnień, a jedynie od sumy macierzy stanu oraz że badanie stabilności układów dwuwymiarowych można sprowadzić do badania stabilności odpowiednich dodatnich układów jednowymiarowych bez opóźnień. Abstract: New notions of the practical stability and of the asymptotic stability for the positive fractional 2D linear systems are introduced. Necessary and sufficient conditions for the practical and asymptotic stability of the positive 2D line[...]

 Strona 1  Następna strona »