Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław Pałac"

Rok 2013 rokiem Profesora Romana Dzieślewskiego (1863-1924) - sprawozdanie z wyjazdu przygotowawczego grupy SEP do Lwowa


  Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SEP nr 67 z 10 października 2012 r. - rok 2013 został ogłoszony rokiem Profesora Romana Dzieślewskiego - pierwszego polskiego profesora elektrotechniki, rektora Politechniki Lwowskiej, autora pierwszego podręcznika akademickiego z zakresu elektryki, działacza społecznego i współzałożyciela SEP w 1919 r. w Warszawie. Dotychczas odbyło się kilka spotkań w oddziałach SEP, na których prezentowano sylwetkę prof. R. Dzieślewskiego. Stowarzyszenie Elektryków Polskich przygotowuje się do głównych uroczystości obchodów jubileuszowych w dniach 27-29 września br. w Rzeszowie i we Lwowie. Oddział Rzeszowski SEP uchwałą Zarządu Głównego SEP został upoważniony do przygotowania tych obchodów dla całego środowiska elektryków i rodziny Profesora W ramach tych przygotowań i obchodów w dniach 13-14 lipca 2013 r. Oddział Rzeszowski SEP zorganizował dwudniowy wyjazd do Lwowa, w celu nagrania filmu o Profesorze z miejsc jego pobytu i pracy oraz przygotowania spotkania we wrześniu we Lwowie. Wcześniej Oddział Rzeszowski wystosował pismo do prof. Yuriya [...]

Rok 2013 rokiem prof. Romana Dzieślewskiego - główne obchody jubileuszu


  10 października 2012 r. zarząd główny SEP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2013 rokiem prof. Romana Dzieślewskiego - pierwszego polskiego profesora elektrotechniki, rektora Politechniki Lwowskiej, autora pierwszego akademickiego podręcznika elektrycznego "Encyklopedia elektrotechniki", przez 16 lat członka Rady Miasta Lwowa, uczestnika zjazdu założycielskiego SEP w 1919 r. w Warszawie - w 150. rocznicę Jego urodzin. Przygotowania do jubileuszu Organizację centralnych uroczystości obchodów jubileuszu zarząd główny powierzył Oddziałowi Rzeszowskiemu SEP . Od tego czasu rozpoczęły się przygotowania do tego wydarzenia, których kulminacja wypadła w dniach 27-29 września 2013 r. w Rzeszowie i we Lwowie. Organizator - Oddział Rzeszowski SEP przy współudziale zarządu głównego SEP oraz Centralnej Komisji Historycznej przygotowali plan obchodów, których głównym celem było: dotarcie do jak najliczniejszej rodziny Profesora, wydanie publikacji, artykułów, plakatu, przygotowanie filmu o Profesorze oraz najważniejszy cel - tj. odnowa zabytkowego grobowca we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie spoczywa prof. Roman Dzieślewski.Realizacja tych planów wymagała długiej, żmudnej i cierpliwej współpracy organizatorów z instytucjami państwowymi, samorządowymi w kraju i za granicą oraz z rodziną Profesora - rozproszoną po całym kraju. Przygotowania do jubileuszu zostały podzielone na odbywające się w kraju oraz we Lwowie. Wielką pomoc w poszukiwaniu rodziny Profesora otrzymaliśmy od prof. Jerzego Hickiewicza z Politechniki Opolskiej, członka honorowego SEP i przewodniczącego Centralnej Komisji Historycznej SEP . Prof. Jerzy Hickiewicz wspierał nas także w organizacji jubileuszu, co było bezcenne. Uczestnicy zjazdu jubileuszowego w godny sposób docenili nieocenione wsparcie, wielką wiedzę prof. J. Hickiewicza oraz jego dociekliwość badawczą. Dzięki Jego wskazówkom udało się dotrzeć do rodziny prof. Dzieślewskiego, w tym do Jego dwóch wnuczek:[...]

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego DOI:

Czytaj za darmo! »

12 maja 2015 r. dla upamiętnienia utworzenia 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (IT U) - wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych, który w tym roku obchodzi 150-lecie istnienia - dwie organizacje SEP i PTI w R zeszowie zorganizowały Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i S połeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2015 r. Tegoroczne obchody przebiegały pod zaproponowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (IT U) hasłem: "Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności" ("Telecommunications and ICT s: Drivers of innovation").Organizowane w P olsce co roku uroczyste obchody dotyczą szeroko rozumianej tematyki telekomunikacji i jej wpływu na rozwój oraz życie codzienne społeczeństw na całym ś[...]

Udział SEP w 75. rocznicy mordu na profesorach lwowskich we Lwowie i inteligencji polskiej w Stanisławowie w 1941 r. DOI:


  W tym roku mija 75 lat od bardzo smutnych wydarzeń, które miały miejsce we Lwowie i Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk) na Ukrainie w 1941 r. Początek wojny, która wybuchła między Niemcami i ZSRR była też początkiem wielu zbrodni dokonanych na narodzie polskim. To właśnie ideologia faszystowska i nacjonalistyczna prowadzona przez Niemcy dała przyzwolenie na wydarzenia, które zapisały się w historii (…) jako mord na Profesorach Lwowskich i inteligencji polskiej Stanisławowa. Zachować pamięć i przekazać następnym pokoleniom to główny cel i obowiązek żyjących. W 1941 r. okrucieństwo i bestialstwo wojny osiągnęło apogeum. Okupant postanowił zlikwidować we Lwowie a potem w Stanisławowie kwiat polskiej inteligencji. Działania te były zaplanowane i przeprowadzone z iście niemiecką dokładnością i skrupulatnością. Wzorowano się tutaj na podobnej operacji likwidacji inteligencji polskiej przeprowadzonej w 1939 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj jednak postanowiono przeprowadzić to w sposób bezwzględny i natychmiastowy, tak aby świat nie dowiedział się, co się wydarzyło. Już w kilka dni po wejściu Niemców do Lwowa przystąpiono do likwidacji profesorów lwowskich na podstawie wcześniej przygotowanych list. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. Gestapo rozpoczęło aresztowania profesorów lwowskich uczelni w ich mieszkaniach wraz z osobami im towarzyszącymi, którzy ukończyli 18 rok życia. Na liście aresztowanych i potem rozstrzelanych na Wzgórzach Wuleckich znalazło się m.in.: 8 profesorów Politechniki Lwowskiej, 11 profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza, 2 profesorów Akademii Handlu Zagranicznego, profesor Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Dla nas energetyków szczególną postacią, która zginęła na Wzgórzach Wuleckich był prof. Włodzimierz Krukowski - wybitny uczony z dziedziny miernictwa elektrycznego, wielce zasłużony w działalności na rzecz SEP. W tym zbiorowym mordzie życie straciło ponad 40 osób wybitnych specjalistów, docenianych prze[...]

60 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie DOI:


  W bieżącym roku przypada 60. rocznica istnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie. W 1956 r. nasi starsi koledzy, których już wielu nie ma pośród nas, podjęli inicjatywę powołania Stowarzyszenia w Rzeszowie. Na początku było ich niewielu, bo i niewiele było zakładów pracy, w których pracowali elektrycy i energetycy. Jednak powojenny rozwój przemysłu - w tym przemysłu opartego na energii elektrycznej spowodował, że branża energetyczna zaczęła się dynamicznie rozwijać i przyjmować do pracy nowych, wykształconych pracowników w branży elektroenergetycznej.Pierwszym prezesem Oddziału był kol. Jan Radziwiłowicz, reprezentant telekomunikacji, który pełnił tą funkcję w latach 1956-1957. Potem przeniósł się z Rzeszowa do Lublina, gdzie również oddał się pracy społecznej w tamtejszym SEP Lublin. Corocznie przy okazji wyjazdu na targi energetyczne ENERGETICS do Lublina, odwiedzamy Jego grób na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku. Po nim kolejno funkcje prezesa pełnili, nieżyjący już: kol.kol. Mieczysław Pasterski (1957-1960) - telekomunikacja, Janusz Proskurnicki (1960-1967) - telekomunikacja, Jan Dzianott (1967-1981) - energetyka oraz Adam Świdrak (1990-1994) - elektroenergetyka, Adam Szalwa (1994-2002) - elektroenergetyka i Jan Rusin (2002-2010) - elektroenergetyka.Działalność Oddziału SEP w pierwszym 50-leciu została opisana w książce z [...]

Refleksje z uroczystości 125-lecia lwowskiej szkoły elektrotechniki DOI:


  Uroczystości te odbyły się we Lwowie na Narodowym Uniwersytecie Lwowska Politechnika 25 maja 2017 r. Głównym organizatorem z ramienia uczelni był prof. Petro Stakhiv, od wielu lat kierownik Katedry Elektrotechniki i kolejny następca polskich profesorów tej katedry: Romana Dzieślewskiego (1863-1924) i Stanisława Fryzego (1885-1964). Na zaproszenie rektora N.U. Lwowska Politechnika prof. Yurija Bobalo, w tym ważnym wydarzeniu brała udział delegacja SEP w składzie: Bolesław Pałac - prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP oraz Jerzy Hickiewicz - Członek Honorowy SEP, Członek Honorowy PTETiS, em. prof. Politechniki Opolskiej. W uroczystości z Politechniki Wrocławskiej brali udział prof. Jan Iżykowski i prof. Eugeniusz Rosołowski. Przed naukowym seminarium historycznym organizatorzy zaplanowali odwiedzenie grobów zasłużonych profesorów-elektryków lwowskiej uczelni. Złożyliśmy zatem kwiaty i zapaliliśmy znicze pamięci na grobie prof. Romana Dzieślewskiego i prof. Mykhajlo Maksymowycza na Cmentarzu Łyczakowskim oraz na grobie prof. Gabriela Sokolnickiego w Brzuchowicach k. Lwowa. W delegacji towarzyszyli nam: prof. Petro Stakhiv, prof. Orest Ivakhiv oraz prof. Mikhajlo Seheda, aktualny kierownik katedry, której pierwszym kierownikiem był prof. G. Sokolnicki. Grób prof. Sokolnickiego jest zadbany, dokonano nawet drobnych napraw. Natomiast znajdujący się opodal grób jego żony jest trochę zaniedbany. Prof. Roman Dzieślewski, jako pierwszy Polak, został powołany na stanowisko profesora i kierownika Katedry Elektrotechniki CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie, jeszcze w czasie zaborów, w autonomicznej Galicji w 1891 r. Nominacje pierwszych polskich profesorów na Politechnice Warszawskiej mogły się odbyć dopiero po odzyskaniu przez Polsk[...]

 Strona 1