Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Malowaniec"

European low-power renewable energy devices Europejskie urządzenia małej mocy wykorzystujące odnawialne źródła energii DOI:10.15199/62.2016.3.33


  A review, with 21 refs., of the solar panels, photovoltaic module, heat pumps and wind turbines for use in singlefamily houses. Przybliżono europejskie urządzenia pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych (OZE) przeznaczone do wykorzystania m.in. w domach jednorodzinnych. Przedstawiono istotne cechy tych urządzeń, ich parametry techniczne i eksploatacyjne oraz ich wartości świadczące o sprawności danego urządzenia. Szczegółowo opisano wybrane rozwiązania wyróżniające się na tle pozostałych w przygotowanej w IOŚ-PIB bazie danych. W najbliższych latach spodziewany jest intensywny wzrost zastosowań technologii OZE w małej i mikroskali, tj. urządzeń instalowanych w gospodarstwach domowych przez osoby prywatne (tzw. prosumentów). W Polsce zostanie to zapoczątkowane niedawno uruchomionym programem dotacyjnym NFOŚiGW o nazwie "Prosument", jak również długo oczekiwaną ustawą o odnawialnych źródłach energii1), w której zapis o stałych taryfach dla instalacji do 10 kW może wesprzeć rozwój tzw. mikroenergetyki. Jednocześnie na świecie obserwuje się dynamiczny wzrost liczby producentów oferujących urządzenia OZE o takiej mocy. Szeroki wybór technologii oferowanych na rynku może więc zdezorientować przyszłych prosumentów. Opracowanie ma na celu przybliżenie zasady działania, przeanalizowanie zalet i wad oraz wskazanie istotnych proekologicznych i energooszczędnych parametrów technologii OZE.Oceny parametrów urządzeń dokonano na podstawie utworzonej bazy danych europejskich technologii makroenergetycznych korzystających z OZE2). Urządzenia te oceniono i porównano ze sobą z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko, parametrów sprawności i eksploatacyjnych, jak również użyteczności w warunkach polskich. Ocenie takiej poddano kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na pelety oraz małe elektrownie wiatrowe. Kolektory słoneczne Kolektory słoneczne to urządzenia, które zamieniają energię promieniowania słonecznego na [...]

 Strona 1