Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Volodymyr BRYGILEVYCH"

On the practical diagnostics of electronic circuits in the frequency domain

Czytaj za darmo! »

The research is devoted to the problems which are encountered in practice when multi-testing technique on the base of node potentials measurements is employed to check the circuit. Several approaches to solve the described problems are suggested. The example of active RC-filter circuit is provided. Streszczenie. W artykule rozpatrzono problemy, które powstają w praktyce badania układów elektronicznych w dziedzinie częstotliwości w wyniku przeprowadzenia pomiarów potencjałów węzłowych metodą wielotestowej diagnostyki. Zaproponowano niektóre podejścia dla ich wyjaśnienia. Przedstawiono przykład diagnostyki aktywnego filtru RC. (O praktycznej diagnostyce układów elektronicznych w dziedzinie częstotliwości) Keywords: diagnostics, faulty, nodes potential, testing. Słowa kluczowe: diagnos[...]

Hardware and software for electronic circuit diagnostics

Czytaj za darmo! »

Theoretical and practical aspects of diagnostics of the electronic circuits in the DC and in the frequency domain, and required for this purposes hardware and software were considered. The embedded microprocessor system for the node potentials measurement, software and examples of diagnostics of the electronic circuits in the DC and in the frequency domain were described. Streszczenie. W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki układów elektronicznych przy prądzie stałym i w dziedzinie częstotliwości oraz niezbędne dla tego oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. Przedstawiono opis wbudowanego systemu mikroprocesorowego dla pomiaru potencjałów węzłowych, oprogramowanie oraz przykłady diagnostyki układów elektrycznych przy prądzie stałym i w dziedzinie częstotliwości (Sprzęt i oprogramowanie systemu diagnostyki układów elektronicznych). Keywords: measurement, testing, circuit diagnostics, nodal potentials Słowa kluczowe: pomiar, testowanie, wykrywanie uszkodzeń w układach elektronicznych, potencjały węzłowe 1. Introduction Diagnostics of the electronic circuit includes two stages: experimental and computational. During the experimental stage the investigator works with the real circuits (measures the circuit response to different input signals). The goal of the computational stage (when the investigator works with the model of the circuit) is to find the parameters of the diagnosed circuit elements using the results obtained during the experimental stage To determine the parameters of faulty elements with a limited number of measurements, the multi-test method of diagnostic of the circuit by the DC and in the frequency domain is used. It consists in measuring the nodal potentials [1, 2]. The main problems that arise by this approach are associated with the choice of measurable quantities, test sources and its internal impedance, test elements and its parameters and spot frequencies. The choice of instrumentation [...]

 Strona 1