Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Woytowicz"

Opakowanie produktu spożywczego a wartość dla producenta DOI:10.15199/65.2015.8.8


  W artykule przedstawiono koncepcje budowania wartości dla uczestników rynku, takich jak konsument, społeczeństwo, a przede wszystkim różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również sposoby kreowania tej wartości - rozumianej jako subiektywnie postrzegany stosunek poniesionych kosztów do uzyskanych korzyści - przez właściwy dobór opakowania produktu. Wskazano także wiele związanych z systemami pakowania praktycznych rozwiązań dotyczących m.in.: zwiększania popytu, wielkości produkcji, marży czy też ograniczania kosztów dotyczących zarówno samego produktu, jego jakości i zastosowanych materiałów, jak i kosztów logistyki oraz działań promocyjnych.Wśród najbardziej powszechnych ujęć wartości dla konsumenta warto wymienić:  Valerie Zeithaml: wartość jest dokonaną przez konsumenta ogólną oceną użyteczności produktu opartą na sposobie postrzegania tego, co jest otrzymane, w stosunku do tego, co jest dane [10]. ??Kenta Monroe’a: postrzegana przez nabywców wartość jest stosunkiem między jakością lub korzyściami postrzeganymi przez nich w produkcie a postrzeganymi poświęceniami, które ponoszą nabywcy, płacąc dobrą cenę [2]. ??Roberta B. Woodruffa: odczuwalne i oceniane przez klienta preferencje wobec atrybutów produktu, atrybutów jego funkcjonowania oraz konsekwencji wynikających z jego użycia, które umożliwiają (lub uniemożliwiają) klientowi osiągnięcie jego celów i zamierzeń w procesie użytkowania [9]. Warto też wspomnieć o jednej z najbardziej znanych definicji, autorstwa klasyka nauk o zarządzaniu Philipa Kotlera: wartość dla klienta jest różnicą pomiędzy całkowitą wartością dla klienta a całkowitym kosztem dla klienta - pomiędzy wiązką korzyści oczekiwanych przez klienta w związku z produktem czy usługą a wiązką kosztów, których spodziewają się klienci w związku z oceną, nabyciem i użytkowaniem produktu czy usługi [1]. Należy jednak zaznaczyć, iż w oryginalnym tekście pojęcie to odnosi się przede [...]

Opakowania a rozszerzona rzeczywistość, cz. I DOI:10.15199/42.2016.6.4


  Rozszerzona rzeczywistość (AR, Augmented Reality) to dziedzina informatyki zajmująca się sposobami łączenia obrazu świata rzeczywistego z elementami stworzonymi komputerowo. Od 3D różni się przede wszystkim tym, iż jej celem nie jest stworzenie kompletnego świata wirtualnego, a jedynie uzupełnianie na różne sposoby znanej nam rzeczywistości [1]. Technologia nakładania zawartości dotyczyć może grafiki, filmów wideo czy dźwięku, ale także np. danych nawigacji Global Positioning System - GPS [2]. Prace nad AR rozpoczęto w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na uniwersytetach Harwarda i Utah. W kolejnych latach badania w tej dziedzinie kontynuowano przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, włączyły się w n[...]

Opakowania a rozszerzona rzeczywistość, cz. II DOI:10.15199/42.2016.7.4


  Projektowanie opakowania Rozszerzona rzeczywistość stanowi obecnie najbardziej cenioną alternatywę dla fizycznego prototypowania, także opakowań - znacznie przyspiesza bowiem proces projektowania i wprowadzania produktów na rynek, wyraźnie redukując przy tym koszty. Podstawą zastosowania tej technologii w przemyśle opakowaniowym jest specjalna aplikacja, dostarczana zwykle przez producenta opakowania. Użytkownik tworzy w niej własny projekt, a efekt przenoszony jest następnie na specjalną kartę ze znacznikami - tzw. markerami. Dzięki kamerze internetowej lub też kamerze smartfonu lub tabletu i użyciu tej właśnie karty, można oglądać obiekt, dowolnie nim manipulując i analizując jego wygląd z każdej perspektywy. Kompleksowe narzędzia tego typu oferowane są mi. in. przez przedsiębiorstwo Tyler Packaging (rys. 1.) [1]. Rozrywka w rozszerzonej rzeczywistości Za jednego z pionierów wykorzystania AR w kampaniach promocyjnych uznaje się francuski odział Nestlé, współpracujący ściśle z Dassault Syste`mes. W 2009 wprowadził on na rynek opakowania płatków śniadaniowych dla dzieci Chocapic, dzięki którym młodzi konsumenci mogli przenieść się do wirtualnego świata filmu Artur i zemsta Maltazara - ekranem trójwymiarowej gry stało się właśnie pudełko. Podobny model, choć na mniejszą skalę, zastosowano także w przypadku wspólnego projektu koncernu Cadbury oraz BlippAR - elementem łączącym i ekranem minigry było tutaj opakowanie czekolady lub batona, np. Dairy Milk (rys. 2.) [...]

PACKAGING SPECTRUM- Moda na innowacje - zjawisko innowacyjności a sektory usług i produkcji DOI:10.15199/42.2017.1.3


  Mimo swoistej mody na innowacyjność i wiązanie jej z nowymi technologiami, pojęcie to w istocie funkcjonuje w naukach ekonomicznych od ponad 100 lat. Za jego twórcę uznawany jest związany ze szkołą austriacką Josef Schumpeter. Postrzega on innowacyjność jako twórczą destrukcję i wiąże ją bezpośrednio z teorią podaży. W tym sensie w istocie uznaje jednostki akademickie za pozbawione potencjału innowacyjności, przynależnego jedynie ścisłemu otoczeniu rynku. Wydaje się więc, iż innowacyjność nie jest synonimem nowoczesności, ale immanentną cechą gospodarki. Jeśli zaś chodzi o użyteczność, innowacyjność jest raczej domeną sektora usług niż przemysłu, na jej rozwój wpływa brak ścisłych powiązań z dużymi strukturami i bliskie, jednak nie uzależniające relacje z rynkiem. IN ENGLISH: Fashion for innovation, the phenomenon of innovation in service and manufacturing sectors; ABSTRACT: Despite of specific fashion for innovation and associating it with new technologies, the concept itself is present in economic sciences for over 100 years. Its author is Josef S[...]

 Strona 1