Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT MIROWSKI"

Rozwój techniki wytwarzania cienkowarstwowych wnęk rezonansowych dla akceleratorów liniowych

Czytaj za darmo! »

Miedziane wnęki rezonansowe z kilkumilimetrową nadprzewodzącą warstwą niobu osadzoną na wewnętrznych ścianach dają nadzieję na rozwiązanie istotnych problemów, na które napotyka wytwarzanie i zastosowanie wnęk z litego niobu w akceleratorach liniowych. Stosowane dotychczas wnęki z litego niobu nie pozwalają w sposób powtarzalny uzyskiwać natężenia pola elektrycznego wyższego niż 40 MV/m. Główną przyczyną niepowodzeń jest niedoskonała struktura blachy niobowej powodująca lokalny zanik nadprzewodnictwa. Drugą przyczyną jest emisja elektronowa z chropowatej powierzchni wewnętrznej ścian w silnym polu elektrycznym. Proces osadzania z materiału o dużej czystości pozwala na uzyskanie warstwy o dużej czystości i gładkości powierzchni. Przez to pozwala uniknąć obu tych zjawisk w stopn[...]

 Strona 1