Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Kwieciński"

Hala sportowo-widowiskowa ATLAS ARENA w Łodzi

Czytaj za darmo! »

Dokumentacja techniczna hali sportowo-widowiskowej w Łodzi została opracowana na podstawie projektu koncepcyjnego wybranego w konkursie architektonicznym SARP, który określał przystosowanie areny do lekkiej atletyki i kolarstwa torowego. Z czasem preferencje inwestora uległy zmianie i zdecydowano, że w hali będzie arena z bieżnią lekkoatletyczną 200 m oraz widownia stała na 10 000 widzów, natomiast zrezygnowano z toru kolarskiego. Po wykonaniu dokumentacji budowę rozpoczęto w 2006 r. Projekt architektoniczny obiektu i zagospodarowanie terenu wykonało biuro ATJ Architekci Sp. z o.o. Na terenie przeznaczonympod halę sportowo-widowiskową znajdowały się boiska treningowe do piłki nożnej, od strony wschodniej budynek stadionu piłkarskiego ŁKS z widownią, a od strony zachodniej usytuowanie projektowanej hali było uwarunkowane przebiegiem linii napowietrznej WN. W części północno- zachodniej znajdowały się korty tenisowe z pawilonem usługowym. Hala sportowo-widowiskowa (fotografia 1 i 2) stanowi dominujący element przestrzenny w zespole sportowym ŁKS. Usytuowana jest naprzeciwko istniejącej trybuny stadionu. Pomiędzy tymi obiektami przebiega główny pasaż komunikacyjny rozpoczynający się przyAl. ks. bp.Władysława Bandurskiego i prowadzący do północnej granicy działki, wyprowadzając publiczność w kierunku parkingów usytuowanych wzdłużAl. Unii Lubelskiej. Odchodzą od niego ciągi piesze w kierunku wschodnim. Wjazd do hali znajduje się odAl. ks. bp.Wł. Bandurskiego, na zasadzie prawoskrętu, a wyjazd po stronie przeciwnej a[...]

Stadion żużlowy w Toruniu


  Stadion żużlowy w Toruniu (przeznaczony jest także na inne imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne) ma zadaszoną widownię stałą na 15 tys. widzów. Projekt przewidywał możliwość powiększenia zadaszenia na szerokość toru żużlowego, co uczyniono w drugim etapie realizowanym w 2011 r. Charakterystyka obiektu: ● powierzchnia terenu - 72 471,0 m2; ● powierzchnia stadionu i obiektów kubaturowych - 26 649,0m2,wtym: powierzchnia toru żużlowego - 5308,0m2; powierzchnia jądra toru - 6863,0 m2; powierzchnia pasa bezpieczeństwa - 1283,0 m2; powierzchnia zabudowy kubaturowej - 13 195,0m2; powierzchnia zieleni - 13 947,5m2; ● powierzchnia jezdni manewrowych (wewnętrznych) - 12 466,5 m2; ● powierzchnia stanowisk parkingowych - 6647,6 m2. Od strony zachodniej projektuje się parking na 12 autobusów, a po stronie wschodniej parking na 502 samochody osobowe. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w sąsiedztwie wydzielonych dla nich miejsc na widowni; ● powierzchnia chodników - 12 760,4 m2; ● ogółempowierzchnia pomieszczeń - 4866,07m2, w tym: powierzchnia użytkowa - 3454,41m2 (powierzchnia podstawowa - 1986,82m2; powierzchnia pomocnicza - 1467,59m2; powierzchnia usługowa - 469,93 m2; powierzchnia ruchu - 945,73 m2); ● powierzchnia całkowita - 5651,52 m2; ● powierzchnia konstrukcji - 785,45 m2; ● powierzchnia zadaszenia docelowo - 16 983,00 m2: etap I - zadaszenie trybun - 13 337;00 m2; etap II - zadaszenie toru żużlowego - 5646,00 m2; ● powierzchnia widowni - 10 066,50 m2, w tym dolnej - 4412,00 m2; górnej - 5654,50 m2; ● powierzchnia korony stadionu na poziomie +5,0 pomiędzy widownią a linią ściągów + taras - 6905,00 m2; ● kubatura budynków zamkniętych - 26 802 m3; ● kubatura budowli otwartych i zadaszonych - 273 375m[...]

Rodzaje niecek basenowych

Czytaj za darmo! »

W zależności od przeznaczenia niecki basenowe można podzielić na: sportowe; rekreacyjno- -sportowe; rekreacyjne; do nauki pływania; prywatne. Niecki sportowe mogą mieć długość 50 lub 25 m i szerokość odpowiednio 25 m (10 torów po 2,5 m) i 16 m (6 torów po 2,5 m + dwa pasy przy torach skrajnych po 0,5 m). Głębokość dużej niecki powinna wynosić co najmniej 2 m, tzn. być przystosowana do gry w[...]

 Strona 1