Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Samson-Bręk"

Przegląd technologii zwiększenia wydajności biogazu i biometanu DOI:10.15199/62.2017.7.32


  Fermentacja beztlenowa jest procesem biologicznym, w którym materia organiczna ulega rozkładowi przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych i jest przekształcana w biogaz (50-70% CH4 i 25-50% CO2)1-3). Aby proces ten przebiegał bardziej wydajnie, materiał użyty do fermentacji powinien mieć jak największą powierzchnię czynną. Zwiększa się w ten sposób dostęp mikroorganizmów do składników pokarmowych zawartych w biomasie i tym samym przyspiesza rozkład surowca. W tym celu surowiec poddawany jest dezintegracji, która jest procesem przyspieszającym hydrolizę biomasy poprzez rozbijanie jej struktur (łącznie z rozerwaniem błon komórkowych) i uwalnianie substancji wewnątrzkomórkowych do wody. Proces ten umożliwia zapoczątkowanie oraz zwiększenie stopnia biologicznej degradacji4, 5). Wśród metod dezintegracji można rozróżnić metody fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane (np. fizyczno-chemiczne)6). Metody fizyczne Do fizycznej obróbki wstępnej zaliczają się procesy, w których destrukcja struktur komórkowych substratu jest wynikiem działania temperatury, obróbki mechanicznej (rozdrobnienie, ekstruzja), upłynniania gorącą wodą LHW (liquid hot water) lub parą wodną oraz napromieniowania (ultradźwięki, mikrofale, promieniowanie gamma, strumień elektronów)7). Ultradźwięki Najczęściej stosowanym sposobem rozdrabniania osadów fermentacyjnych jest kawitacja pod działaniem ultradźwięków. Pod wpływem ultradźwięków w osadzie powstają obszary wysokiego i niskiego ciśnienia, tworzą się mikropęcherzyki, które implodując powodują dezintegrację biomasy na poziomie pojedynczych komórek, uwalniając obecne w nich szybko fermentujące związki organiczne. Pozwala to na uzyskanie większej produktywności biogazu z jednostki masy substratu8). Średnica pęcherzyków kawitacyjnych jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości stosowanych ultradźwięków (średnio 20-200 kHz), przy czym im większe pęcherzyki, tym większe siły ścinające i efektywniejsze r[...]

 Strona 1