Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KOŁODZIEJEK"

Algorytmy MPPT dla modułów fotowoltaicznych w warunkach przesłonięcia

Czytaj za darmo! »

Podstawą opłacalności modułów fotowoltaicznych jest wysoka sprawność całego układu na którą składają się sprawności modułów, przetwornic oraz algorytmu śledzenia maksymalnej mocy (MPPT - Maximum Power Point Tracking). Przesłonięcie nawet części modułu powoduje zmianę kształtu charakterystyki i istotne straty mocy. W artykule pokazano wpływ przesłonięcia na pracę modułów oraz na efektywność algorytmów MPPT. Zaproponowano zmodyfikowany algorytm MPPT. Analizę poparto wynikami badań laboratoryjnych. Abstract. The basis of profitability is the high efficiency of the system, which is determined by efficiency of the PV modules, converters and applied maximum power tracking algorithm (MPPT). Partially shaded PV module effects are the I-U and P-U characteristics shape change and a significant power loss. The article shows the impact of the shading effect to PV modules operation and to the efficiency of MPPT algorithms. In the article modified MPPT algorithm is proposed and experimental verification of the analysis is provided. (Photovoltaic modules shading effect impact to the Maximum Power Point Tracking algorithms efficiency). Słowa kluczowe: moduły fotowoltaiczne, algorytmy MPPT, częściowe przesłonięcie, sprawność instalacji PV. Keywords: photovoltaic modules, MPPT algorithms, shading effect, PV system efficiency. Wstęp Rosnące zainteresowanie energetyką odnawialną spowodowane jest m.in. gwarancją zakupu wytworzonej energii po atrakcyjnych cenach i rozwojem technologii wytwarzania urządzeń, co skutkuje spadkiem cen. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w ostatnich kilku latach (wzrost o ok. 30% r.d.r.) jest rynek przetwornic do modułów fotowoltaicznych. Towarzyszy temu wzrost sprawności (do ok. 23%) i spadek cen modułów PV. Podstawą opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczne jest sprawność przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Na sprawność składają się nie tylko sprawność mod[...]

 Strona 1