Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ KOZUBSKI"

Metody Monte Carlo w badaniach przemian strukturalnych w stopach i związkach międzymetalicznych w skali atomowej

Czytaj za darmo! »

Zachodzące w materiałach metalicznych przemiany, polegające na zmianach struktury krystalochemicznej, stanowią szeroką klasę procesów wpływających w zasadniczy sposób na właściwości tych układów. Wspólną cechą takich zjawisk jest przebudowa konfiguracji atomowych w fazie stałej, co wiąże się zawsze z ruchem atomów. Charakter tego ruchu daje podstawę jednej z wielu możliwych klasyfikacji przemian strukturalnych, polegającej na rozróżnianiu pomiędzy tzw. przemianami dyfuzyjnymi i bezdyfuzyjnymi. W pierwszym (najpowszechniejszym) przypadku zmiana konfiguracji atomowej jest wynikiem kooperatywnej migracji atomów na odległości większe niż dystans pomiędzy atomami sąsiadującymi w strukturze fazy stałej. Do grupy przemian dyfuzyjnych zalicza się szeroki zakres zjawisk, takich jak proc[...]

 Strona 1