Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Michalski"

O perspektywach nowych zastosowań szybkosprawnych zapraw mineralnych


  Wpracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie szybkosprawnej zaprawy mineralnej z włóknami stalowymi. Przedstawiono również wyniki badań belek o wymiarach 150×250×3300 mm wykonanych z takiego kompozytu. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien na wytrzymałość na ściskanie kompozytu oraz możliwość wykonywania elementów belkowych z takich zmodyfikowanych zapraw. Słowa kluczowe: szybkosprawna zaprawa mineralna, zbrojenie rozproszone, włókna stalowe, belki, badania.Oferowane na rynku szybkosprawne zaprawy mineralne są wykonywane na bazie cementów i zawierają m.in. przyspieszacze wiązania. Ich cechą charakterystyczną jest osiąganie w bardzo krótkimczasie dużej wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości docelowej [1, 2], często przekraczającej 50 MPa (a nawet 100 MPa) po jednym dniu od wykonania [3]. Stwarza to perspektywę wykorzystania takich zapraw do wykonywania elementów konstrukcyjnych, które mogłyby być obciążane w bardzo krótkimczasie od zaformowania, nawet po 24 h (np. w sytuacjach awaryjnych w zakładach przemysłowych). Obecnie zaprawy szybkosprawne są najczęściej stosowane do wykonywania podlewek pod elementy konstrukcyjne i maszyny przemysłowe. Ze względu na to, że w ich składzie znajduje się dużo cementu, podczas wiązania wydziela się duża ilość ciepła hydratacji, co często prowadzi do zarysowania podlewek.Wzwiązku z tymzmodyfikowano skład jednej z takich zapraw - AP VM 100 [3] przez dodanie włókien stalowych OL 13/0,20. Zadaniem włókien jest m.i[...]

 Strona 1