Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Gierej"

Kontrola ryzyka przy projektowaniu jednostkowych przejść instalacyjnych przez przegrody ognioodporne


  Oprogramowanie stosowane przez biura projektowe przeznaczone są do wykonywania projektów instalacji o ogólnymprzeznaczeniu budowlanym. W praktyce oznacza to, że projektant nie uwzględnia szczegółowych wymagań dotyczących ogniochronnych przejść instalacyjnych wynikających z wymagań technicznych. Dokumentacja jednostkowa Dokumentacja jednostkowa zazwyczaj opisuje i odtwarza stan istniejący instalacji. Na fotografii pokazano zamontowane rury stalowe w otulinie izolacyjnej, z kolankiem przy stropie, prowadzone zgodnie ze sztuką wykonawczą, zlokalizowane bardzo blisko ściany, oraz rynny PVC.Wydaje się, że prawidłowo je zamontowano. Po wykonaniu instalacji wykonawca zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych stwierdził jednak, że nie dysponuje gotowymi przebadanymi rozwiązaniami technicznymi, ze względu na brak miejsca na zamontowanie kołnierza uszczelniającego na zewnątrz ściany od strony kolanka. W tym konkretnym przypadku sprawdziłoby się więc rozwiązanie jednostkowe poleg[...]

Optymalizacja zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych farbami Flame Stal Fire Proof Solvent DOI:10.15199/33.2015.07.11

Czytaj za darmo! »

Wraz ze wzrostem temperatury powyżej 220 °C właściwości mechaniczne stali stopniowo pogarszają się, a powyżej temperatury krytycznej Tkr stal uplastycznia się. Niezabezpieczony ogniochronnie profil stalowy o grubości ścianki 8 - 12mmosiąga temperaturę krytyczną (Tkr) już po 8 - 12 min pożaru (1 min odpowiada w przybliżeniu 1mmgrubości ścianki). Zbadań przeprowadzanych przez Carboline Polska wynika, że grubośćściankiprofilimazasadniczywpływna czasosiągnięciaTkr.Wprzypadku profili o różnej grubości ścianki zabezpieczonych powłoką ogniochronną takiej samej grubości, czas do osiągnięcia Tkr jest różny. Wymagania dotyczące nośności ogniowej R mówi[...]

 Strona 1