Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"FRANZ BRUCKERT"

Nanostrukturalne powłoki na bazie tytanu do kontaktu z krwią; diagnostyka strukturalna, adhezja komórek w warunkach hydrodynamicznych

Czytaj za darmo! »

Odpowiedź komórek na obciążenia mechaniczne w warunkach ich oddziaływania z implantowanym materiałem jest ważnym elementem determinującym powodzenie implantu [1]. Zjawiska te występują szczególnie w systemach naczyniowych oraz mięśniowych. Komórki budujące naczynia krwionośne poddawane są ciśnieniu pulsacyjnemu przepływającej krwi. W celu określenia sił mechanicznych oddziałujących na komórki naczyniowe wprowadzonych zostało kilka dynamicznych testów in vitro. Większość z nich wykorzystuje relację pomiędzy adhezją komórek a naprężeniem ścinającym, występującym pomiędzy komórką a powierzchnią biomateriału. Z fizykochemicznego punktu widzenia, bio-adhezja dotyczy trzech składowych: komórek, stałego podłoża i ciekłego medium [2]. W ostatnim dwudziestoleciu liczne eksperymentalne [...]

 Strona 1