Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW PŁAZA"

Oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo projektowany w oparciu o transmitancje wzmacniaczy operacyjnych


  Oscylatory są układami elektronicznymi wytwarzającymi przebiegi elektryczne o określonym kształcie i niegasnące z upływem czasu. Są one niezbędnymi podzespołami niemal każdego bardziej złożonego urządzenia elektronicznego, ponieważ poza oczywistymi przypadkami generatorów sygnałowych, funkcyjnych lub impulsowych, zastosowanie źródła drgań okresowych konieczne jest prawie w każdym przyrządzie działającym cyklicznie, inicjującym pomiary lub procesy technologiczne oraz którego działanie wymaga okresowej zmiany stanów [1, 2]. Ze względu na bardzo szeroki obszar możliwych zastosowań obwodów oscylatorów problematyka ta jest fundamentalną sprawą w rozwoju wielu gałęzi współczesnej nauki i techniki. Publikowane w ostatnich latach prace z zakresu projektowania i analizy obwodów oscylatorów [3-5] skupiają się głównie na eliminacji biernych elementów zewnętrznych oraz zastępowaniu ich inercyjnymi elementami aktywnymi. Zastąpienie np. zewnętrznych biernych pojemności wzmacniaczami operacyjnymi wpływa na poszerzenie pasma przenoszenia sygnałów wyjściowych [6]. Zagadnienie eliminacji biernych elementów zewnętrznych oraz zastępowanie ich elementami aktywnymi jest bardzo często poruszane również w kontekście innych niż oscylatory układów elektronicznych. Główny kierunek jaki należy tu wyróżnić [7-9] dotyczy projektowania i analizy układów filtrów aktywnych. W niektórych pracach na ten temat projektowane filtry uzupełniane są o układy sterujące, dzięki którym uzyskuje się możliwości cyfrowego strojenia ich parametrów (np. wartości częstotliwości granicznej lub wartości wzmocnienia). W pracach [10, 11] zmiany parametrów oscylatorów realizowane były poprzez odpowiednie zmiany wartości stosowanych elementów biernych (rezystorów). Bieżąca literatura jedynie w niewielu przypadkach [12] wspomina zagadnienie, jakim jest możliwość cyfrowego przestrajania parametrów oscylatorów. Uzupełniając układy os[...]

Digitally controlled active oscillator designed by admittance matrix method


  This work is devoted to designing the active harmonic oscillator circuits, the parameters of which can be controlled by a digital signal. The analysis of the literature data concentrated on designing electronic circuits (with special emphasis put on oscillation circuits) reveals unanimously that the elimination of the passive external components and replacing them with inert active ones usually results in significant improvement of the designed circuit parameters. After eliminating the passive components, special improvement is noticed for frequency parameters, as replacement of e.g. external passive capacitors with operational amplifiers leads to significant increase of the output signal bandwidth [1]. That is why many of the papers published in recent years concentrate on analysing the circuits based solely on the active components, and the research devoted to designing resistanceless and capacitanceless (active) filters and harmonic oscillators is one of the most important fields in this domain [2-5]. While designing such circuits, it is possible to use such active components as, among others, operational amplifiers (OA) [4, 6], current-feedback amplifiers (CFA) [7], current conveyors of the first and second generation (CC, CCII) [8-10] or transconductance amplifiers (OTA) [11]. Supplementing the circuits’ list with the digital-to-analog (DAC) converters [12], it is possible to obtain circuits enabling to model active analog circuits, the parameters of which can be controlled digitally. The problems related to designing digitally-controlled filters based solely on active components have already been described in reference works [13, 14]. As mentioned above, the researchers concentrate primarily on the active harmonic oscillator models [6], while the problem of controlling their parameters digitally is rather rare [2]. Papers devoted to designing digitally-controlled active filters revealed, however, that the problem [...]

Bezpojemnościowy oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo

Czytaj za darmo! »

Eliminacja z układów elektronicznych biernych elementów zewnętrznych, takich jak pojemności i zastąpienie ich inercyjnymi elementami aktywnymi prowadzi zazwyczaj do znacznego polepszenia parametrów projektowanych układów. Dlatego też, w ostatnich latach wiele publikowanych prac inżynierskich z dziedziny elektroniki skupia się na analizie i badaniach układów opartych wyłącznie o elementy akty[...]

 Strona 1