Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt FILIPOWICZ"

2.5D tomographic imaging for ultrasonic investigations

Czytaj za darmo! »

Tomography image is obtained on the basis of measurements (of the average value) got during projections, using reconstruction algorithm based on Radon transform. For this reason the geometry of tomography measurements plays an important part during reconstruction of the object.In presented case an algorithm using algebraic reconstruction techniques (based on function approximation through finite[...]

Frequency characteristics of the power line with nonlinear load

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących współpracy odbiornika nieliniowego z systemem elektroenergetycznym z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych modułów impedancji widzianych z zacisków węzła do którego dołączony jest odbiornik nieliniowy (podstacja trakcyjna). Do obliczeń numerycznych przyjęto dane występujące w układach rzeczywistych a linie zasilające napowietrzne i kablowe odwzorowano układami o parametrach skupionych (czwórnikiem typu π) i rozłożonych (linia długa). Dla różnych konfiguracji określono częstotliwości rezonansowe. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem programu MicroCap-8 (Charakterystyki częstotliwościowe linii zasilających odbiorniki nieliniowe). Abstract. The results of simulation tests concerning [...]

Estimation of higher voltage and current harmonics generated by the nonlinear load

Czytaj za darmo! »

The results of simulation tests concerning the cooperation of the nonlinear load formed by 6 - pulse rectifier with the power system are presented. In numerical experiments we have taken data from the real systems, including the cable and overhead lines. They have been represented by the distributed parameter system. The values of higher voltage and current harmonics and total harmonic distortion (THD) in 15 kV and 110 kV line, for each considered case have been evaluated by the experiments performed by using the simulation program MicroCap-8. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących współpracy odbiornika nieliniowego (6 - pulsowego prostownika) z systemem elektroenergetycznym . Do obliczeń numerycznych przyjęto dane występujące w układach rzeczywi[...]

 Strona 1