Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Dałek"

Układ do zarządzania i monitorowania mikroźródeł OZE DOI:


  W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie WAGO SMART OZE do: zarządzania, monitoringu i sterowania mikroźródłami i małymi instalacjami OZE. Rozwiązanie stanowi kompletny układ zabezpieczeń elektroenergetycznych od nadmiernych zmian napięcia i częstotliwości, z możliwością zdalnego sterowania pracą źródła oraz sygnalizacji przekroczeń wyższych harmonicznych. Dodatkowo urządzenie umożliwia monitoring wszystkich istotnych parametrów produkcji energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. W artykule zaprezentowano ideę wirtualnych elektrowni i standardu VHPReady (Virtual Heat&Power Ready), którego WAGO ELWAG jest współautorem. Sterowanie mikroźródłem OZE Rozwiązanie WAGO zapewnia pełny monitoring wszystkich istotnych parametrów produkcji energii elektrycznej z możliwością zdalnego sterowania pracą źródła odnawialnego oraz wizualizacją stanu pracy w czasie rzeczywistym. Głównym elementem sterownika WAGO jest jednostka swobodnie programowalna, integrująca w sobie funkcję m.in.: sterownika polowego, koncentratora danych oraz gateway’a między prosumentem a systemem dyspozytorskim SCADA. Za pośrednictwem sterownika WAGO możliwe jest pełne zarządzanie, monitoring i zdalne sterowanie mikroźródłem odnawialnej energii przez: - synoptykę i zdalne [...]

Zdalny wskaźnik przepływu prądu zwarcia w sieci SN z komunikacją do systemu SCADA - rozwiązanie WAGO do redukcji współczynników SAIDI/SAIFI DOI:


  Kluczowym wyzwaniem dla wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) jest niezawodność oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej do klienta. Ciągłość zasilania definiowana za pomocą współczynników niezawodnościowych SAIDI/SAIFI/MAIFI stanowi jeden ze wskaźników jakościowych pracy sieci dystrybucyjnej. Sposobem poprawy jakości dostaw energii jest inwestowanie w infrastrukturę dystrybucyjną i urządzenia wspomagające. Do tych działań zalicza się projekty automatyzacji stacji transformatorowych SN/nn. W poprawę parametrów pracy sieci SN idealnie wpisuje się zdalny wskaźnik zwarcia firmy WAGO stanowiący jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii. Redukcja SAIDI/SAIFI dla każdego rodzaju sieci SN Detektor zwarć WAGO WE SG 750 to w pełni skalowalne i wielofunkcyjne urządzenie montowane na szynie TH 35. Urządzenie przystosowane jest do pracy w trudny[...]

 Strona 1