Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ NOWOGOŃSKI"

Analiza warunków filtracji wody przez wał przeciwpowodziowy do polderu Milsko DOI:


  O chrona przeciwpowodziowa jest istotnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, polityki zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska [Nachlik, Kostecki, Gądek i Stochmal 2000]. Najczęstszym sposobem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Środkowej Odrze są wały przeciwpowodziowe [Kołodziejczyk 2007]. Są one skuteczne jedynie pod warunkiem spójnej gospodarki wodnej w całym dorzeczu [Majewski 2004]. Aby ograniczyć ewentualne straty gospodarcze, wynikające z niedoborów wody, a jednocześnie poprawić strukturę bilansu wodnego, należy bezwzględnie zwiększyć i odbudować zdolność retencyjną zlewni rzecznych [Mioduszewski 2005]. Dobrym przykładem może być tutaj odtworzenie polderów zlewowych, zbudowanych przez niemieckich inżynierów, a funkcjonujących na Środkowym Nadodrzu jeszcze w latach 40. i 50. ubiegłego wieku. Są to poldery: Milsko (300 ha), Tarnawa (220 ha), Pomorsko (200 ha), Brody-Bródki (180 ha), Nietkowice (310 ha), Będów (180 ha) oraz Połupin-Szczawno-Laski (2800 ha). Na lubuskim dorzeczu Odry funkcjonują poldery: Kiełcz-Tarnów Bycki (815 ha), Połupin (4125 ha) i Krzesin-Bytomiec (1200 ha), natomiast projektuje się: Urad (30 mln m3), Słubice Górzyca (60 mln m3) i Ługi Górzyckie (30 mln m3) - rys. 1. Autorzy artykułu uznali, że spośród dawnych polderów stosunkowo łatwy do reaktywowania jest polder Milsko. Teren jest użytkowany rolniczo (fot. 1). Odwadniany jest poprzez ciek Jasieniec - przy ujściu cieku funkcjonuje przepompownia, która kieruje wodę do kanału i zbiornika Jasieniec, a następnie do Odry. Polder Milsko będzie zbiornikiem suchym, sterowanym, o powierzchni ok. 300 ha i pojemności od 5 do 10 mln m3. Zostanie reaktywowany na założeniach historycznego polderu zalewowego. Ograniczać go będą naturalne skarpy oraz istniejący wał przeciwpowodziowy. Główne inwestycje obejmą umocnieni[...]

 Strona 1