Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin PAWLIK"

Budowa struktur gridowych współdziałających komputerów i agregacji zasobów w strukturach organizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Wzrost szybkości działania sieci komputerowych oraz dostępność do komputerów osobistych daje możliwość zwiększenia dostępnej mocy obliczeniowej. Klastry i gridy, do niedawna dostępne tylko w Centrach Superkomputerowych można aktualnie spotkać w wielu firmach. Praca stanowi przegląd dostępnych środowisk przetwarzania opartych na strukturach gridowych. Abstract: The increase of computer networks speed paired with the ubiquity of inexpensive hardware offers many organizations to increase the available processing power. Clusters and grids, not so long ago seen only in datacenters, can now be found in small organizations in solving their computational needs. In the paper we present and compare different systems that based on the grid structure. (Using Grid Computing at Enterprise Level) [...]

 Strona 1